Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Spotkanie z Bogdanem Marcinkiewiczem, posłem do Parlamentu Europejskiego

Bogdan Marcinkiewicz był dzisiaj gościem PZZ ?KADRA”. Prezydium naszego Związku spotkało się panem euro-posłem w celu omówienia ostatnich problemów dotykających śląskich pracowników i polskiego górnictwa. Pan poseł w dyskusji z Przewodniczącym D. Trzcionką wspominał o swoich licznych inicjatywach i długiej pracy na rzecz naszego regionu w instytucjach unijnych w Brukseli. Prezydium Kadry docenia 4 letnie zaangażowanie Bogdana Marcinkiewicza w organizację  Europejskich Dni Węgla, Europejskiego Stołu Węglowego, Europejskiego Stołu Łupkowego i innych inicjatyw, które przybliżały problemy Śląska i polskiego górnictwa innym europejskim decydentom.

Marcinkiewicz to silny głos dla Śląska, który często poruszał niełatwe dla nas problemy, często zabierał głos w imieniu mieszkańców naszego regionu i w jego sprawach. Jego wieloletnie doświadczenie i duża wiedza dotycząca problemów energetyki i górnictwa – służyły dotychczas pracownikom na Śląsku. Kadra nie zapomina i docenia jego działalność.

W czasie dyskusji z europosłem Przewodniczący Dariusz Trzcionka omówił bieżącą sytuację i problemy pracowników górnictwa i innych branż oraz ostatnie spotkania z przedstawicielami polskiego rządu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Europoseł Bogdan Marcinkiewicz przypominał o jego pracy w Parlamencie Europejskim w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego, protokołu z  Kioto czy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

3

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz deklarował również swoją gotowość do kolejnych spotkań z pracownikami śląskich kopalń, związkami zawodowymi oraz jest otwarty na nasze postulaty i problemy.

Informacja o Bogdanie Marcinkiewiczy na jego stronie internetowej – link do strony .

2

GT