IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie central związkowych z Premierem

Przedstawiciele górniczych central związkowych spotkali się wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim o godz. 19:00 i trwało do godz. 23:30. Każdy z przedstawicieli central związkowych wypowiedział się w tematach nurtujących polskie górnictwo a czas wypowiedzi nie był ograniczany. W ocenie przewodniczącego Dariusza Trzcionki rozmowy z premierem były bardzo merytoryczne, nakreślono całą problematykę ale o tym co zostanie zrealizowane będziemy mogli określić dopiero po zaplanowanym spotkaniu w Warszawie. Problematykę dzisiejszego spotkania można podzielić na 3 części.

Pierwsza część spotkania poświęcona była problemom Kompanii Węglowej SA, jej zasadom funkcjonowania, złemu zarządzaniu firmą i nieudolnej sprzedaży węgla. Związkowcy pytali czy osoby winne obecnej sytuacji poniosą konsekwencje złych i błędnych decyzji. Poruszana była kwestia tzw. postojowego i strat jakie poniosła z tego tytułu KW S.A. Bardzo negatywną ocenę otrzymał nadzór właścicielski nad Spółką sprawowany przez Ministerstwo Gospodarki. Związkowcy podkreślali, że obecnej dramatycznej sytuacji Kompanii Węglowej można było uniknąć już rok temu gdy w tym samym budynku problemy Spółki zostały przedstawione przedstawicielom rządu, którego reprezentował wicepremier Janusz Piechociński.

W drugiej merytorycznej część spotkania uczestnicy skoncentrowali się na problemach importu węgla do Polski. Związki zawodowe i przedstawiciele rządu rozważali różne warianty i możliwości ograniczenia tego procederu. W tej części spotkania zajęto się również tematem produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego. Premier wysłuchał opinii o zagrożeniach dla funkcjonowania branży węgla kamiennego.

W kolejnej części omówiono temat strategii dla górnictwa węgla kamiennego. Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że osobiście zajmie się nadzorem nad przygotowaniem Strategi i zaprosi związki zawodowe do prac nad tym dokumentem, a nie tylko do jego opiniowania.

Związkowcy i premier poruszyli również problemy pakietu klimatycznego i problemy płynące z jego wdrażaniem w Polsce.

Donald Tusk wyraził wolę kontynuowania rozmów i zapowiedział, że potrzebuje 10 dni na przygotowanie materiałów do dalszej dyskusji ze stroną społeczną. Po przygotowaniu materiałów zaprosi związkowców do Warszawy.

W dniu dzisiejszym o godz. 11:00 na zaproszenie Premiera odbędzie się Szczyt Węglowy, w którym uczestniczyć będą Wicepremier Janusz Piechociński wraz z wiceministrami z Ministerstwa Gospodarki, przedstawicielami Spółek Węglowych i ekspertami branżowymi. Czas dzisiejszego spotkania będzie nieograniczony. Szczegóły ze spotkania przedstawimy w kolejnym komunikacie.

Na jutro zapowiedziana została również Komisja Nadzwyczajna do Spraw Energetyki i Surowców Energetycznych w Sejmie RP w Warszawie. W czasie tego spotkania przedstawiona zostanie aktualna informacja o sytuacji kopalń węgla kamiennego oraz propozycje rozwiązania sytuacji w górnictwie.