Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie zespołu Międzyresortowego w sprawie górnictwa

18 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne spotkanie w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla pod przewodnictwem Ministra Jerzego Pietrewicza z zarządami spółek węglowych oraz przedstawicielami związków zawodowych działających w przedmiotowych spółkach. Przeanalizowano wyniki finansowe spółek i akty prawne dotyczące norm jakości, koncesjonowania i obrotu węglem. Z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych Kadra udział wzięli Przewodniczący Dariusz Trzcionka oraz Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.

Na spotkaniu ustalono założenia do Ustawy koncesji na obrót węglem (druk 2775, 2879) oraz stanowisko rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne.

Ponadto, Prezesi Zarządów spółek przedstawili bieżącą sytuację prowadzonych przez nic przedsiębiorstw, podkreślając tragiczną sytuację finansową oraz zwracając szczególną uwagę na fakt, iż bez rozwiązań właścicielskich mogą stanąć przed groźbą upadłości spółek sektora górniczego.

Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce został powołany zarządzeniem nr 28 Prezesa Rady Ministrów z 5 maja 2014 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstw Finansów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.