Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Komisja Nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych

W dniu 1.10.2014 r. w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druk nr 2768).

Przewodniczący Komisji przed rozpoczęciem prac nad pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw podziękował stronie związkowej za wysoką kulturę oraz wysoki poziom merytoryczny spotkania oraz przekazał informację, iż Marszałek Sejmu Radosław Sikorski wyraził wolę, aby ustawy które będą dotyczyły bezpośrednio zaangażowanych kopalń, były procedowanie niezwłocznie. Następnie poseł sprawozdawca Krzysztof Gadowski omówił projekt ustawy.

W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – Przewodniczący Dariusz Trzcionka oraz Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki. Po serii pytań opozycji do wnioskodawcy, głos zabrał Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych KADRA Dariusz Trzcionka, który poinformował, iż z zainteresowaniem słuchał debaty, która miała miejsce w początkowym etapie obradowania nad tym projektem ustawy.

Poinformował ponadto, iż postulaty strony związkowej były już znane wcześniej stronie rządowej, ponieważ problem importu węgla podnoszony był już na pierwszych spotkaniach ze stroną rządową, na których również przedstawione zostały konkretne kierunki działania. Informowano również jaką drogą importowany jest węgiel z Rosji do Polski.

Przewodniczący przyznał również, iż wyraża zadowolenie, że strona rządowa w trybie pilnym zajmuje się problemem górnictwa. Przewodniczący Dariusz Trzcionka zakończył swoją wypowiedź twierdzeniem, iż z satysfakcją przyjmuje intensywność działania w tematach i problemach górnictwa, ponieważ jest to problem niezwykle istotny.

Procedowany projekt ustawy ma na celu określenie możliwości kontroli jakości węgla kamiennego na granicy Polski przez Służbę Celną oraz węgla znajdującego się na składach w handlu detalicznym przez organy inspekcji handlowej. Wdraża również system certyfikatów jakościowych w obrocie węglem kamiennym. Przedmiotowy projekt wprowadza obowiązek uzyskiwania koncesji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na handel węglem. Wstępny harmonogram prac nad powyższymi dokumentami przewiduje szybką ścieżkę legislacyjną.

Pierwszy projekt, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, Marszałek Sejmu skierował do druku i pierwszego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Drugi projekt jest aktualnie przedmiotem pilnych analiz służb prawnych Kancelarii Sejmu. Ponadto, Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na: umożliwieniu sfinansowania likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego ?Kazimierz-Juliusz? Sp. z o.o. z dotacji budżetowej.

– Transmisja z posiedzenia Podkomisji do odsłuchania pod poniższym linkiem: Zobacz nagranie z posiedzenia Komisji

– Pełną elektroniczną wersję druku sejmowego nr 2768 można pobrać poniżej: [wpdm_file id=8]

W przypadku opublikowania tekstu jednolitego ww. ustawy, niezwłocznie opublikujemy jego treść na naszych stronach.