Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Pakiet „FIT for 55” z rewizją polityki klimatycznej UE w 2021 roku

17 września 2020r. Komisja Europejska przedstawiła swój plan celów klimatycznych do 2030 roku. W dokumencie przyznano, że ​​obecny cel klimatyczny UE jest niewystarczający i że ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wymagają aktualizacji. Komisja ogłosiła zamiar zwiększenia unijnego celu polegającego na zmniejszeniu o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Wszystkie państwa członkowskie UE formalnie poparły ten cel na posiedzeniu Rady UE w dniu 11 grudnia 2020 roku.

Komisja określiła zestaw działań niezbędnych do dekarbonizacji różnych sektorów gospodarki. Obecnie przewidywane są nowe prace i rewizja instrumentów prawnych. W nowym pakiecie tzw. „FIT for 55” znajdzie się wiele istotnych spraw dotyczących praktycznego zrealizowania unijnych celów klimatycznych na 2030 r.

Można się spodziewać, że pakiet „FIT for 55” powstanie w celu przeglądu takich dokumentów, jak: dyrektywa w sprawie systemu handlu emisji (EU ETS), dyrektywa w sprawie OZE, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, normy dla emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, rozporządzenie LULUCF, określenie wspólnego wysiłku redukcyjnego w UE, mechanizm dostosowania granic (CBAM) i in. Zmiany w dokumentach związane są również z działaniami w zakresie klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (COM (2019) 640) z dnia 11 grudnia 2019r.

Związki zawodowe uważnie przyglądają się inicjatywie zmian legislacyjnych w UE, które będą oddziaływać na przemysł i gospodarkę.