Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

Ręce precz od Turowa -…

Górnicy z kompleksu Turów…

«
»
Facebook

Pakiet „FIT for 55” z rewizją polityki klimatycznej UE w 2021 roku

17 września 2020r. Komisja Europejska przedstawiła swój plan celów klimatycznych do 2030 roku. W dokumencie przyznano, że ​​obecny cel klimatyczny UE jest niewystarczający i że ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wymagają aktualizacji. Komisja ogłosiła zamiar zwiększenia unijnego celu polegającego na zmniejszeniu o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Wszystkie państwa członkowskie UE formalnie poparły ten cel na posiedzeniu Rady UE w dniu 11 grudnia 2020 roku.

Komisja określiła zestaw działań niezbędnych do dekarbonizacji różnych sektorów gospodarki. Obecnie przewidywane są nowe prace i rewizja instrumentów prawnych. W nowym pakiecie tzw. „FIT for 55” znajdzie się wiele istotnych spraw dotyczących praktycznego zrealizowania unijnych celów klimatycznych na 2030 r.

Można się spodziewać, że pakiet „FIT for 55” powstanie w celu przeglądu takich dokumentów, jak: dyrektywa w sprawie systemu handlu emisji (EU ETS), dyrektywa w sprawie OZE, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, normy dla emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, rozporządzenie LULUCF, określenie wspólnego wysiłku redukcyjnego w UE, mechanizm dostosowania granic (CBAM) i in. Zmiany w dokumentach związane są również z działaniami w zakresie klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (COM (2019) 640) z dnia 11 grudnia 2019r.

Związki zawodowe uważnie przyglądają się inicjatywie zmian legislacyjnych w UE, które będą oddziaływać na przemysł i gospodarkę.