IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Pakiet ?FIT for 55? z rewizją polityki klimatycznej UE w 2021 roku

17 września 2020r. Komisja Europejska przedstawiła swój plan celów klimatycznych do 2030 roku. W dokumencie przyznano, że ??obecny cel klimatyczny UE jest niewystarczający i że ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 wymagają aktualizacji. Komisja ogłosiła zamiar zwiększenia unijnego celu polegającego na zmniejszeniu o co najmniej 55% emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Wszystkie państwa członkowskie UE formalnie poparły ten cel na posiedzeniu Rady UE w dniu 11 grudnia 2020 roku.

Komisja określiła zestaw działań niezbędnych do dekarbonizacji różnych sektorów gospodarki. Obecnie przewidywane są nowe prace i rewizja instrumentów prawnych. W nowym pakiecie tzw. ?FIT for 55? znajdzie się wiele istotnych spraw dotyczących praktycznego zrealizowania unijnych celów klimatycznych na 2030 r.

Można się spodziewać, że pakiet ?FIT for 55? powstanie w celu przeglądu takich dokumentów, jak: dyrektywa w sprawie systemu handlu emisji (EU ETS), dyrektywa w sprawie OZE, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, normy dla emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, rozporządzenie LULUCF, określenie wspólnego wysiłku redukcyjnego w UE, mechanizm dostosowania granic (CBAM) i in. Zmiany w dokumentach związane są również z działaniami w zakresie klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (COM (2019) 640) z dnia 11 grudnia 2019r.

Związki zawodowe uważnie przyglądają się inicjatywie zmian legislacyjnych w UE, które będą oddziaływać na przemysł i gospodarkę.