IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

MIASTECZKO MUNDUROWE POD SEJMEM RP

30 września 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w którego skład wchodzą związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu. Ustalono na nim, że w dniach 5-8 października 2015 r., powstanie ?miasteczko mundurowe?.

Swoją funkcjonowanie ?miasteczko mundurowe? rozpocznie 5 października 2015 r., o godz. 12:00, pod Sejmem RP., będą w nim pełnić dyżury reprezentanci wszystkich organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Miasteczko będzie funkcjonowało do 8 października 2015 r., tego dnia w godzinach 11:00-13:00 pod Sejmem RP odbędzie się pikieta protestacyjna, podczas której protestujący przekażą petycję Marszałkowi Sejmu RP.

Źródło: FZZ