IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

MKPS ogłasza gotowość strajkową

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) zebrał się w dniu 28 września 2015 roku w Katowicach.  W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki. MKPS w czasie zwołanego briefingu poinformował, że w dniu 1 października 2015 roku we wszystkich kopalniach i zakładach górniczych na Śląsku zostanie ogłoszona gotowość strajkowa. MKPS zadeklarował również przeprowadzenie górniczej demonstracji w dniu 5 października br. w Brzeszczach. Ogłoszenie gotowości strajkowej nie jest tożsame z rozpoczęciem w najbliższym czasie akcji strajkowych w kopalniach.

O kolejnych etapach akcji protestacyjnej MKPS zamierza informować na bieżąco.

Zdaniem związków zawodowych skupionych w MKPS – porozumienie, które zostało podpisane między MKPS, a stroną rządową w dniu 17 stycznia jest przez stronę rządową łamane. W związku z tym MKPS postanowił w dniu dzisiejszym odwiesić czynna akcję protestacyjną-strajkową.

Treść komunikatu MKPS – komunikat MKPS 28092015