IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Warsztaty młodych działaczy związków zawodowych

W dniach 24-27 stycznia 2017r. odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu „Youth training week” w Protaras  na Cyprze. Spotkanie było organizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych we współpracy z Komisją Młodych EKZZ. Stronę Polską reprezentowały dwie organizacje członkowskie: Komisja Młodych przy FZZ (Jarosław Gacki, Marek Ryl) oraz Komisja Młodych przy NSZZ Solidarność (Mateusz Szymański).

Szkolenie miało formę panelową, które odpowiednio ukierunkowywały pracę na poszczególne zadania. Problemy były opracowywane w grupach (4-7 osobowych) w celu wypracowania wspólnego rozwiązania problemu. W związku z tym, że uczestnicy pochodzili z różnych krajów i reprezentowali różne uwarunkowania regionalne wypracowanie wspólnego stanowiska wymagało dużej inwencji i kreatywności. Implementowano różne metody, który pozwalały rozwiązać zadania a następnie wyniki pracy każdej z grup przedstawiano i były dyskutowane wspólnie przez wszystkich uczestników. Używano następujących metod stosowanych przy rozwiązywaniu zadań z zakresu zarządzania projektami, ryzykiem, rozpoznawania problemów, podejmowania decyzji m.in.:

  • analiza SWOT Strength, Weakness, Threats, Opportunities (zalety, słabości, zagrożenia, możliwości);
  • metoda PMI – Positive, Minus, Interesting (elementy pozytywne, negatywne, interesujące);
  • mind mapping – mapa myśli(mapowanie myśli);
  • projekt – Project Managment (oparcie na cechach SMART);

Na szkoleniu poruszano wiele tematów związanych ze obecną sytuacją panującą w Unii Europejskiej (problemy migracji, bezrobocia, rynku pracy, ochrony socjalnej)  ale również przedstawiano perspektywy związane z implementacją nowych programów, które będą rozwijać współpracę wewnątrz. Z bardzo ciekawymi prezentacjami poruszającymi te tematy wystąpili przedstawiciele Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w osobach Tom Vrijens  (przewodniczący KM EKZZ), Viktoria Nagy (wiceprzewodnicząca KM EKZZ), Thiebaut Weber (sekretarz w EKZZ) i Ben Egan (doradca w EKZZ). W trakcie warsztatów omawiane i przedyskutowane były następujące tematy:

  • przyszłość związków zawodowych, w szczególności młodych działaczy oraz osoby zaczynające karierę zawodową;
  • omawiano problemy odnośnie: minimalnej płacy, ochrony socjalnej, wzrostu płac, tworzenia miejsc pracy, swobodzie podróżowania po UE za pracą;
  • poruszono tematykę odnośnie: równego dostępu do rynków pracy, sprawiedliwych warunków pracy, adekwatnej oraz stabilnej ochronie socjalnej;
  • przedstawiono programy które są implementowane, tj.

– „European Solidarity Corps” – program pomagający w rozpoczęciu aktywności zawodowej dla osób młodych poprzez wolontariat, skierowany jest osób młodych w wieku 18-30 lat ,

– „Intergenerational Solidarity” – program promujący aktywność zawodową osób starszych w celu utrzymania się na rynku pracy.

Tematyka warsztatów oraz wynikające z niej rozmowy pozwoliły zauważyć jak powszechne problemy dotykają osoby młode na rynkach pracy. Spotkanie umożliwiło wymianę spostrzeżeń oraz doświadczeń, które można przenieść do swoich macierzystych organizacji w poszczególnych krajach. Zaprezentowane metody w celu rozwiązań problemów w łatwy sposób można implementować w kraju w celu podniesienia świadomości i kwalifikacji nie tylko młodych działaczy związków zawodowych. Natomiast w podsumowaniu warsztatów wśród wielu wniosków niewątpliwie najważniejszym był potwierdzający celowość kontynuacji takich warsztatów ponieważ postępujące zmiany geopolityczne wymuszają ciągłe dostosowywanie się następujących zmian w obszarze rynków pracy bez względu na położenie geograficzne danego państwa.

Opracował: Marek Ryl