Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Na zielonych obcasach – kobiece forum o transformacji

W siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w Katowicach w dniu 11 stycznia 2024 r. odbyło się kobiece forum i dyskusja w tematyce transformacji woj. śląskiego, poświęcone opiniom i doświadczeniom kobiet. Rozmawiano o czasie transformacji, o tym jak kobiety odczują rezygnację z węgla w gospodarce oraz o ambitnych politykach na rzecz ochrony klimatu. Spotkanie miało charakter badania w działaniu i zostało poprowadzone przez ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską o nazwie BOLSTER.

Pan Piotr Rykała z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, partnera projektu BOLSTER Horizon poprowadzi badania z grupami kobiet z różnych środowisk i gmin górniczych woj. śląskiego, o tym jak postrzegają swoją dzielnicę i miasto, jak doświadczają zmieniającego się otoczenia, jak widzą swoją przyszłość. Nasze koleżanki przyniosły na spotkania zdjęcia na te tematy, które następnie były omówione w trakcie spotkania i będą badane przez zespół UEK. 

Na spotkaniu dyskutowano o tym co jest w okolicy gmin górniczych problematyczne, rozmawiano o konkretnych miejscach, które kobiety chciałyby zmienić, jak również o tym co w okolicy ich miejsc pracy i zamieszkania zapewnia radość i bezpieczeństwo. Rozmawiano m.in. o przykładach negatywnych miejsc jak również o pozytywnych przykładach dla zdarzeń i działań, których powinno być więcej w gminach i środowiskach górniczych i po-górniczych. Zajmowano się konkretnymi miejscami, obiektami omawiając ich sytuację i doświadczenia naszych koleżanek. Rozmawiano o też o symbolach wpływu zmian klimatu na życie kobiet i górniczych społeczności.

W związku ze spotkaniem badawczym i przy wsparciu kol. Przewodniczącej Joanny Kwiecień, uczestniczki wzięły udział z wizycie w zakładach  produkcyjnych GRENEVIA w Katowicach (Famur), która dostarcza rozwiązania dla górnictwa i do energetyki wiatrowej. Zapoznano się z kulturą i organizacją pracy, planami firmy i doświadczeniem m.in. w serwisowaniu przekładni turbin wiatrowych w Katowicach.

Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń transformacyjnych.

Grzegorz Trefon