Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Obchody 25-lecia naszej nowej organizacji – ZZIT Grupy Lotos

Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” uczestniczył w spotkaniu naszej nowej organizacji – ZZ Inżynierów i Techników Grupy Lotos z siedzibą w Gdańsku. Były to uroczystości 25-lecia ZZIT w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności, których otwarcia dokonał przewodniczący związku kol. Andrzej Trzciński.

Nasza organizacja z dniem 31 marca 2016r. została przyjęta do PZZ „KADRA” na posiedzeniu Zarządu Głównego. W czasie spotkania delegatów związku poświęcono wiele uwag wspomnieniom z przełomu listopada i grudnia 1990 roku – założycieli ZZIT w Rafinerii Gdańskiej tj. Zbigniewa Kotuły, Jana Jaźwińskiego, Arkadiusza Gilewicza oraz gości czyli Stanisława Stawowego będącego członkiem Komitetu Założycielskiego krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników zarejestrowanego w czerwcu 1989 roku. Bogusław Studencki jako członek Prezydium Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych i Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? złożył gratulacje koleżankom i kolegom za zaangażowanie w aktywną i pożyteczną pracę związkową. Przewodniczący podkreślił, że Związek z 25-letnią tradycją i co za tym idzie z rzeszą ludzi jest przykładem do zaprezentowania osiągnięć w działaniu ukierunkowanym na ochronę dobrze pojmowanych interesów pracowniczych. W obradach uczestniczył jako gość Wiesław Szady, który przez wiele kadencji był przewodniczącym ZZIT Stoczni Gdańskiej. W NKD uczestniczyli również Jerzy Węsierski przewodniczący Rady Pracowników Grupy LOTOS oraz Kazimierz Trębacz przewodniczący największego związku zawodowego w Grupie LOTOS S.A. tzn. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy LOTOS. Bogusław Studencki wręczył również statuetkę PZZ ?KADRA? z życzeniami Dariusza Trzcionki.

Uczestnicy zwiedzili stałą wystawę w ECS. W dalszej części kol. Grzegorz Szade przedstawił film Andrzeja Piskorskiego z wydarzeń Sierpnia 1980 roku w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych, kiedy to załoga GZR strajkowała, a w filmie przedstawione zostało podpisanie Porozumienie kończące ten strajk w dniu 1.09.1980r. Ścieżka dźwiękowa filmu to autentyczne nagranie komunikatów Komitetu Strajkowego dokonane z radiowęzła GZR przez Zdzisława Jacka.

Po krótkiej przerwie w obradach do Konferencji dołączyli wiceprezesi VIII i IX kadencji Zarządu GL SA pp. Marek Sokołowski ? Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniew Paszkowicz – Prezes Petrobalticu oraz inni goście z Grupy LOTOS.

Prowadzący konferencje przedstawił film przygotowany przez Roberta Stępniaka pokazujący budowę i uruchomienie rafinerii z 1975 roku. Swoje wspomnienia z tamtego okresu prezentowali pracownicy naszej firmy w większości członkowie ZZIT GL: Władysław Bielicki, Jerzy Gościak, Andrzej Katrzyński, Marek Herra oraz Marek Sokołowski.

Po projekcji filmy wręczone zostały Medale ZZIT GL przygotowane w związku z Jubileuszem 40 lat produkcji  i 25 lat ZZIT GL dla zaproszonych gości i delegatów ZZIT GL (przyznane zostały Medale I klasy 20 ? w tym 13 dla osób spoza ZZIT GL; Medale II klasy 22 ? w tym 7 dla osób spoza ZZIT GL oraz Medale III klasy 53 ? w tym 18 dla osób spoza ZZIT GL) m.in. dla Romualda Zwary budowniczego Rafinerii Nafty w Gdańsku od 1972r oraz Karola Sępa Dyrektora Technicznego Gdańskich Zakładów Rafineryjnych z lat 80 XX w .

image

Po wyczerpaniu porządku obrad w ECS  zebrani udali się  na wspólny obiad, a następnie przejazd autokarem do Szarloty k. Kościerzyny. Od godz. 17.30 wznowiono konferencje od szkolenia z tematyki prawa pracy, które zostało przygotowane przez p. Małgorzatę Pundyk. O godz. 19.00 ? zakończono I część szkolenia i ogłoszono przez kol. Zdzisława Jacka fakt wyboru Sebastiana Prusika do Zarządu ZZIT GL oraz uzyskany wynik głosowania, a także nt zmian w Statucie ZZIT GL. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej, gdzie z czterech kandydatów wybrano Annę Wlazło oraz Bogusława Stankiewicza. Następnego dnia w godz. 10.00 ? 11.10 ? odbyła się II część szkolenia z tematyki prawa pracy.

Pełna informacja na stronach naszej organizacji:

http://www.zzit.pl/25-lecie-zzit-gl-i-40-lecie-produkcji-w-grupie-lotos-uroczystosci-w-europejskim-centrum-solidarnosci/