IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zwolnienia grupowe w PGNIG Technologie SA

Spółka PGNIG Technologie SA z siedzibą w Krośnie uchyla się z obowiązku wypłaty osłon zwalnianym pracownikom. Pracownicy tej Spółki zwrócili się z Apelem do Pana Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Skarbu Państwa o pomoc w uzyskaniu osłon finansowych przewidzianych w ?Programie Racjonalizacji Zatrudnienia oraz Osłon Finansowych Pracowników Grupy Kapitałowej PGNIG?.

PZZ ?KADRA? wnosi do Ministerstwa Skarbu Państwa o pilne zajęcie się sprawami nadzoru właścicielskiego nad branżą gazowniczą w Polsce. PZZ ?KADRA? zauważa znaczące luki w procesie nadzoru nad polskim gazownictwem po stronie Właściciela. PGNIG odpowiada za bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich domów i przedsiębiorstw, to ważny pracodawca dla wielu lokalnych rynków pracy np. w Krośnie czy w woj. śląskim, ale także całego kraju.

Jak informuje Józef Ryl, Przewodniczący Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PZZ ?KADRA? pracownicy i ich rodziny, którzy zwrócili się apelem do rządu są obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Problem zwalnianych pracowników, bardzo często członków Kadry, nie dotyczy wyłącznie pracowników z Krosna czy województwa podkarpackiego, gdyż Spółka działa na terenie całego kraju. Spółka PGNiG Technologie S.A. powstała w wyniku konsolidacji 4 spółek i od chwili konsolidacji nowa Spółka borykała się z trudnościami finansowymi. Wprowadzane były kolejne plany naprawcze polegające miedzy innymi na redukcji zatrudnienia. Jednak do obecnej chwili w trakcie kolejnych zwolnień Pracownicy, objęci byli oprócz osłon wynikających z KP dodatkowymi osłonami wynikającymi z funkcjonującego w Grupie Kapitałowej PGNiG ?Programu Racjonalizacji Zatrudnienia ??. Te dodatkowe osłony pozwalały zwalnianym pracownikom na zminimalizowanie problemów wynikających z utraty miejsc pracy. W 2014r. następuje kolejna fala zwolnień ? około 400 osób!!! Niestety tym pracownikom nie wypłacono dodatkowych osłon. Pomimo wielu interwencji i apeli przedstawicieli załogi skierowanych do Zarządu PGNiG S.A. i Rady Nadzorczej PGNiG SA grupa tych osób jest zmuszona na odejście tylko z odprawami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Dlatego też zwalniani pracownicy zwrócili się z APELEM do Ministra Skarbu Państwa o interwencję w tej sprawie aby byli traktowani nas równych zasadach jakie obowiązują w GK PGNiG.

Według Józefa Ryla, Przewodniczącego Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa potrzeba zdecydowanej interwencji właściciela.

Według informacji Kazimiery Stańczyk przewodniczącej związku zawodowego ?KADRA? w Zabrzu sytuacja pracowników dawnej BUG Gazobudowa Sp. z o.o. w Zabrzu jest trudna. Przewodnicząca zwraca uwagę, że firma PGNiG Technologie S.A. powstała w wyniku konsolidacji 4 spółek: BUG Gazobudowa Zabrze, Naftomontaż Krosno, ZRUG Pogórska Wola oraz Naftomet Krosno, które stały się Oddziałami. Jednym słowem, stworzono kolosa na glinianych nogach. PGNiG Technologie S.A. kolejny raz przeprowadziło proces restrukturyzacji zatrudnienia w 2011r. który objął wtedy 138 osób. Obecnie restrukturyzacja dotknie prawie 50% załogi. W przeważającej części jest to załoga likwidowanego Oddziału Gazobudowa Zabrze. Pracownicy Spółki do tej pory byli objęci restrukturyzacją i odchodzili ze Spółki z zabezpieczeniem w formie osłon finansowych wypłacanych z Centralnego Funduszu Restrukturyzacji obowiązującego w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A. Obecnie załoga czuję się lekceważona a sytuacja jest bardzo napięta. W efekcie do dzisiaj pomimo wielu interwencji i apeli skierowanych do Zarządu PGNiG S.A. przez przedstawicieli załogi – kilkaset pracowników odchodzi ze Spółki z odprawami wynikającymi z Kodeksu Pracy. Nie są to warunki jakich oczekiwały organizacje związkowe gdy omawiano proces restrukturyzacji. Odbijając się jak bumerang załoga postanowiła zwrócić się z APELEM do Ministra Skarbu Państwa.

Treść Apelu Pracowników z Rzeczpospolitej (27.10.2014r.) poniżej:

apel

Według PZZ ?KADRA? pracodawca nie chce sfinansować osłon dla zwalnianych pracowników. Pragniemy przypomnieć, że obiecano nam w czasie negocjacji, że zwolnienia nie odbędą się bez gwarancji osłonowych i oddzielnego programu odejść. Związki zawodowe zgodziły się na proces restrukturyzacji ale nie może być mowy o finansowaniu go kosztem zwalnianych pracowników, z których część ma problemy ze znalezieniem nowych miejsc pracy i utrzymaniem swoich rodzin. Redukcje zatrudnienia, które zaczęły się w Spółce dotyczą wszystkich grup zawodowych tradycyjnie reprezentowanych przez związki zawodowe ?KADRA?: od dyrektorów i kierowników do specjalistów oraz pracowników usług. Co zostanie z jednej z najlepszych śląskich spółek gazowniczych ? dawnej Gazobudowy to już jest osobny temat dla pracowników, władz miasta, samorządu województwa. Kuriozalne jest jednak to, że Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. dopuszcza do likwidacji Oddziału wyspecjalizowanego w budowie gazociągów dużych średnic. Decyzje o likwidacji miejsc pracy i przedsiębiorstw zostały podjęte w świetle ogłoszonych inwestycji przez Gaz System na najbliższe lata.

PZZ ?KADRA? zwróci się z pytaniami do Ministerstwa Skarbu, posłów czy kolejne inwestycje w Polsce będą realizowane przez Spółki zagraniczne, i czy to w tym celu realizuje się proces demontażu, popiera bałagan w zarządzaniu GK PGNiG S.A. w wielu regionach kraju. Niektóre z regionów mają bardzo bogate tradycje, inne są znaczącymi odbiorcami gazu ziemnego oraz dają duże możliwości rozwijania działalności gospodarczej dla tej branży w przyszłości.

PZZ ?KADRA? przypomina, że Grupa Kapitałowa PGNiG S.A. od lat prowadzi zmiany w swoich strukturach w zależności od częstej zmiany zarządzających Spółką. W związku ze zwolnieniami pracodawca nie podejmuje aktywnych działań, firmy Grupy nie chcą głośno mówić o swoich problemach i nie poszukują aktywnie rozwiązań dla zwalnianych pracowników. Problemy pracowników pozostają wciąż do godnego rozwiązania.

GT