Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 3 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego ?Dialog? odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Członkami tego zespołu z ramienia Forum Związków Zawodowych są Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? oraz Waldemar Lutkowski (ZZPRC). Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy. Odbywa się to m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, a także poprzez poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia.

Na posiedzeniu FZZ reprezentował Bogusław Studencki, a prace zespołu poprowadził Przewodniczący Zespołu ? Andrzej Malinowski (Prezydent Pracodawców RP). Zespół problemowy składa się przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, zaproszonych ekspertów i przedstawicieli  rządu. Strona rządowa reprezentowana była przez: Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS, Mariusza Haładyja ? Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Henryka Baranowskiego ? Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

IMG_3486

Źródło: MRPiPS

Porządek obrad obejmował dyskusję nad planem pracy Zespołu na 2016 r. Wszystkie organizacje przekazały swoje propozycje tematów i zagadnień. Przewodniczący Bogusław Studencki w związku z organizacją prac zespołu RDS i w związku ustalaniem tematyki prac zaproponował, aby zespół zajął się następującymi sprawami, które uważa za ważne dla strony pracowniczej:

 1. Długofalowa polityka energetyczna Polski do 2050.
 2. Stanowisko w sprawie pozycji węgla w gospodarce Polski.
 3. Strategia dla górnictwa węgla kamiennego.
 4. Podatki ? uelastycznienie przepisów podatkowych dla przedsiębiorstw górniczych oraz dla producentów maszyn i urządzeń górniczych w sytuacji spadku cen węgla na rynkach światowych  – nowelizacja prawa podatkowego i in.
 5. Program i Fundusz Wsparcia Przemysłu (szczególnie dla Województwa Śląskiego  i dla zachodniej Małopolski).
 6. Restrukturyzacja górnictwa węglowego i fundusz naprawy kopalń węgla.
 7. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i rekultywacja terenów poprzemysłowych.
 8. Czyste Technologie Węglowe.
 9. Fundusz na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie węglowym.

Dodatkowo Zespół powinien uważnie zająć się następującymi sprawami horyzontalnymi:

 1. Reforma emerytur i rent (67+).
 2. Reforma systemu podatkowego ? preferencje podatkowe dla podatników ? pracowników opłacających podatek dochodowy poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
 3. Wzrost kwoty płacy minimalnej (do wysokości co najmniej 50% średniej krajowej).
 4. Klauzule społeczne w przetargach i zamówieniach publicznych.
 5. Uregulowanie problemu umów śmieciowych.
 6. Wzmocnienie roli i upowszechnienie stosowania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano wstępnie na drugą połowę lutego 2016r.

GT