IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników

Zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników po ponad dwóch latach przerwy wznowił prace. W dniu 5 lutego 2016 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie, które otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski. Współprzewodniczacymi sa: Grzegorz Tobiszowski, Wacław Czerkawski, Janusz Olszowski. Ze strony PZZ KADRA w posiedzeniu uczestniczyli: Dariusz Trzcionka, Bogusław Studencki, Krzysztof Stefanek, Krzysztof Stanisławski i Krzysztof Mentlik.

Pan Minister w swoim wystąpieniu nakreślił następujące priorytety na najbliższy czas:

  • notyfikacja w UE znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa,
  • poszukiwanie sojuszników i zmiana dyrektywy ustalającej pomac państwa na likwidowanie kopalń do końca 2018 roku,
  • opracowanie programu dla górnictwa, znalezienie partnerów kapitałowych dla spółek węglowych. Polska energetyka oparta będzie o węgiel kamienny i brunatny. Założenia programu dopuszczają stratę sektora w latach 2016 i 17, ale rok 2018 ma być zamknięty wynikiem dodatnim.
  • w spółkach i kopalniach wykonywane są audyty ustalające ich stan.

Wypowiedzi przedstawicieli strony związkowej dotyczyły rozliczenia winnych obecnego stanu górnictwa oraz żądania wycofania się Zarządu KW S.A. z wypowiedzenia Porozumienia z lipca 2015 roku. Problemy funkcjonowania KW S.A. zdominowały obrady Zespołu. Minister Tobiszowski w imieniu strony rządowej oświadczył, że do czwartku przyszłego tygodnia (11 lutego 2016 roku) związki zawodowe z Kompanii Węglowej otrzymają ostateczne stanowisko w tej sprawie.

W czasie posiedzenia Pan Dyrektor Henryk Paszcza przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa za 2015 rok.

Na pytanie Przewodniczącego Trzcionki dlaczego zaniechano przedsięwzić ograniczających nadmierny import węgla Grzegorz Tobiszowski wyjaśnił, że przygotowywane są decyzje o wprowadzeniu akcyzy na importowany węgiel i planowany jest też powrót do prac nad ustawą określająca parametry jakościowe importowanego węgla na składach.

Na zakończenie Dyrektor Margis przedstawiła stan prac nad specustawą dotyczącą wypłacania ekwiwalentu deputatu węglowego dla emerytów przez ZUS. Sprawa jest bardzo skomplikowana ze względu na różne formy realizacji obecnie tego świadczenia, a problem dotyczy ok. 300 tys. osób.

Krzysztof Stefanek