IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PŁACA MINIMALNA WYŻSZA O 70 ZŁ

Rząd proponuje podwyżkę płacy minimalnej na 2015 r. o 70 zł. Fundusz płac w sferze budżetowej chce po raz kolejny zamrozić.

Propozycja rządowa dotycząca podwyższenia w 2015 r. płacy minimalnej mówi o kwocie 1750 zł, w stosunku do obecnych 1680 zł miesięcznie brutto. W opinii rządu, na tyle pozwala sytuacja budżetu państwa, a jest to i tak 19 zł więcej niż wynikałoby z ustawowego minimum.

Warto też zaznaczyć, że minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz jest przeciwny regionalizacji płacy minimalnej o czym coraz częściej mówią pracodawcy proponując regionalizację na poziomie wojewódzkim, a nawet powiatowym.

Jednocześnie organizacje pracodawców zaproponowały płacę minimalną na przyszły rok w kwocie niższej niż rząd, tj. 1731 zł, czyli ustawowe minimum.

Zgodne jest natomiast stanowisko rządu i pracodawców co do zamrożenia na 2015 r. funduszu płac dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Również jest to uzasadniane trudnościami budżetowymi. Jednocześnie rząd wskazuje możliwość wewnętrznych przesunięć finansowych skierowanych na podwyżkę wynagrodzeń.

Związki zawodowe we wspólnym stanowisku, przekazanym ministrowi pracy, domagają się podwyżki płacy minimalnej na 2015 r. o nie mniej niż 7 proc. oraz odmrożenia funduszu płac w budżetówce i wzrostu wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej o nie mniej niż 9 proc. Stanowisko to znajduje się na stronie internetowej FZZ.

Anna Grabowska

Fot. https://www.flickr.com/photos/fsecart/549277847/„>fsecart / http://foter.com/„>Foter / http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/„>Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

fsecart / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)