Koalicja na rzecz spra…

Koalicja europejskich zwi…

Życzenia barbórkowe

Koleżanki i koledzy! Z o…

Zespół regionalny ds. …

Grzegorz Pytel - członek …

Spotkanie z Panią Mini…

Przedstawiciele polskich …

Sprawiedliwa transform…

PZZ "KADRA" uczestniczy w…

KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

«
»
Facebook

AKADEMIA JUBILEUSZOWA XXX-LECIA PZZ „KADRA”

XXX-LECIE Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”.

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w dniu 11 kwietnia 2019 roku świętowało 30 lat swojego istnienia. Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył uroczystości Akademii Jubileuszowej w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Na  uroczystości jubileuszowe przybyło wielu gości w tym założyciele i działacze PZZ „KADRA”, przedstawiciele nadzoru górniczego, członkowie zarządów spółek działających w sektorze górnictwa węgla kamiennego, szefowie innych organizacji związkowych. Gości przywitał Przewodniczący Dariusz Trzcionka i w swoim wystąpieniu przypomniał okoliczności powstania organizacji podkreślając znaczenie obchodzonych w zeszłym roku uroczystości stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie powrotu Śląska do Macierzy, i co ważne dla naszego związku XXX-lecie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”. Przewodniczący podkreślił, że rok powstania związku jest również rokiem powstania demokratycznej Polski oraz 30-lecia znanej nam wszystkim historii zmian gospodarczych i społecznych w Polsce. Tej znanej nam wszystkim Polski, jej gospodarczej i społecznej historii, nie byłoby bez związków zawodowych, które wniosły wiele energii i pracy w demokratyzację życia w POLSCE.

Przewodniczący wskazał na nowe wyzwania w działalności Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” i zwrócił się zebranych i zasłużonych działaczy, że przez ostatnie 30 lat byliśmy Razem, to były 3 Dekady działalności, gdy tak niewielu w obronie tak wielu pracowników działało z pasją i poświęceniem!

Koleżanki i koledzy zostali wyróżnieni odznaką XXX-Lecia PZZ „KADRA”. Honorowym Kordzikiem Górniczym został uhonorowany Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Honorowy Kordik Górniczy jest przyznawany kadrze kopalń, przedsiębiorstw i spółek za osiągnięcia oraz pracę zarówno na polu zawodowym, jak i społecznym.

Swoje wystąpienia mieli również poprzedni Przewodniczący PZZ „KADRA” – Przewodniczący Henryk Hajduk i Przewodniczący Jerzy Kulisz.  Podziękowania za współpracę i gratulacje złożyli również przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, NSZZ „Solidarność 80”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Ratowników w Polsce, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Szczególne podziękowania kierujemy dla partnerów Akademii XXX-Lecia: Grupy Tauron, Grupy Węglokoks.

Galeria zdjęć:

This slideshow requires JavaScript.