IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W MANIFESTACJI

Szanowne koleżanki i koledzy,

W imieniu Zarządu Głównego Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA” wyrażam gorące podziękowania za liczny i aktywny udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu organizowanych w 11-14 września 2013r. w Warszawie przez Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ ?Solidarność”.

Nasza wspólna Akcja związkowa została zauważona przez społeczeństwo, które solidaryzowało się i popiera postulaty związków zawodowych. Liczny udział naszych członków potwierdził potrzebę wspólnych działań oraz istnienia silnego, zwartego i skutecznego Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA”. Jako organizacja wchodząca w skład Forum Związków Zawodowych, jako jeden z założycieli FZZ pokazaliśmy naszą wspólną determinacje i jedność ruchu związkowego w walce o prawa pracownicze.

W imieniu swoim i Zarządu Głównego PZZ ?KADRA” – serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom Protestu.

 

Ze związkowym pozdrowieniem,
Dariusz Trzcionka
Przewodniczący PZZ ?KADRA”

 

PODZIĘKOWANIE – do pobrania