Posiedzenie Zespołu pr…

Program – Fundusze Europe…

Zespół Regionalny dla …

Bogusław Studencki - Wice…

Terytorialne Plany Spr…

Bogusław Studencki - Wice…

Czy transformacja mias…

Marek Gacka - Wiceprzewod…

Transformacja energety…

Sektor górnictwa to nie t…

Czy transformacja może…

O sprawiedliwej transform…

Europejskie Dni Przemy…

W czasie europejskich Dni…

RDS o uchyleniu przepi…

Dnia 16 lutego br. odbyło…

«
»
Facebook

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 28.01.2021

Premier Jarosław Gowin, Przewodniczący  Rady Dialogu Społecznego przewodniczył obradom posiedzenia plenarnego Rady w dniu 28 stycznia br., których przedmiotem były plany Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok 2021. Forum Związków Zawodowych reprezentowała p. Dorota Gardias oraz p. Sławomir Wittkowicz.  Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowali Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny, Dariusz Piątkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Rafał Weber Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Artur Soboń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Sebastian Skuza Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Na początku spotkania Przewodniczący RDS J. Gowin poinformował o zmianie składu Rady w związku z uzyskaniem reprezentatywności przez Federację Przedsiębiorców Polskich i powołaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, do jej składu przedstawicieli tej organizacji pracodawców. To już szósta organizacja pracodawców w Radzie.

Więcej informacji na stronie FZZ:

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w dniu 28.01.2021