Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

O strategii dla sektora górnictwa węgla kamiennego rozmawiano na konferencji w Katowicach

Przewodniczący PZZ ?KADRA? Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek i Bogusław Studencki wzięli udział w dniu 9 marca 2015r. w Konferencji pt. ?Wznowienie prac nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego? w Sali Marmurowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie otworzył Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego ? Sekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk. Konferencja została zorganizowana w nawiązaniu do ustaleń Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015r. zawartego między stroną rządową, Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej SA oraz zarządami SRK, KW SA, Węglokoks SA. Jak podkreślali organizatorzy w zaproszeniu sektor górnictwa kamiennego w Polsce jest stanie najpoważniejszego od lat kryzysu. Za jego problemami stoi cały łańcuch przyczyn, których skumulowane działania odczuwa cała branża. Aby przełamać ten łańcuch potrzeba w ocenie MSP nowego programu zawierającego mechanizmy proefektywnościowe umożliwiające podjęcie konkurencji cenowej.

Pełnomocnik rządu przedstawił proces notyfikacji uchwalonej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Poinformował stronę społeczną o odbytych spotkaniach w Brukseli, które określił jako pozytywne. Wiceminister T. Tomczykiewicz przedstawił aktualne akty prawne dotyczące sektora górniczo-energetycznego oraz poinformował, że obecnie obowiązuje polityka energetyczna Polski z 2009r. natomiast trwają prace nad przygotowaniem polityki energetycznej Polski do roku 2050. Poinformował również o przygotowanych Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy górniczej, które z deklaracji przedstawicieli rządu mają być gotowe do 30 marca br.

W czasie Konferencji odbyły się 3 panele dyskusyjne. Pierwszy z paneli dyskusyjnych prowadzony przez prof. A. Karbownika i dotyczył problematyki zasobów węgla oraz sytuacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na tle świata. Według badań Głównego Instytutu Geologicznego obecne zasoby węgla w Polsce wynoszą 3,8 mld ton w 150 złożach węgla.

W II panelu dyskusyjnym poprowadzonym przez Dyrektora H. Paszcza podsumowano dotychczasowe prace nad przygotowaniem programu rozwoju górnictwa w latach 2016-2020. W pracach tego Panelu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który skrytykował dotychczasowe działania właściciela, jego nadzór nad górnictwem. W ocenie przewodniczącego programy rozwoju górnictwa prowadzą do zwijania branży i obecnie potrzeba opracowania planu społecznego dla Śląska, tworzenia miejsc pracy a nie urlopów górniczych. Przewodniczący odniósł się również do potrzeby zwiększenia wydajności ale nie przez zwalnianie pracowników. 6-dniowy tydzień pracy kopalni wymaga zwiększenia zatrudnienia i spowoduje on zwiększenie kosztów funkcjonowania spółek węglowych. Koszty ogółem w roku 2014r. stanowiły 21,8 mld złotych przy kosztach wynagrodzeń wynoszących 10,6 mld złotych.

W III panelu dyskusyjnym pod kierownictwem Dyrektor Małgorzaty Niezgody z MSP przedstawiono propozycje działań restrukturyzacyjnych dla sektora.

Konferencja zakończyła się konkluzją o utworzeniu 3 zespołów roboczych, które za 2 miesiące mają przedstawić konkretne rozwiązania w zakresie :
– bezpieczeństwa energetycznego Polski,
– struktury organizacyjnej kopalń,
– ochrony środowiska i spraw pracowniczych.

W skład zespołów mają wejść przedstawiciele rządu, pracodawców, związków zawodowych i eksperci.