Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Przyznanie emerytury górniczej a wykonywanie funkcji związkowej

Przebieg pracy wygląda następująco: od 1.07.1975 r. do 31.10.1990 roku pracowałem pod ziemią na różnych stanowiskach początkowo robotniczych, a potem w dozorze niższym.  Od 1.11. 1990 r. zostałem wybrany na Przewodniczącego Związku i tą funkcję pełnię do dzisiaj, korzystając z oddelegowania do pracy związkowej. Nadmieniam, że urodziłem się 2 lutego 1957 r.

Władysław Z.

50 lat życia osiągnął Pan w 2007 r., w związku z tym ocena, czy spełnione zostały warunki do emerytury górniczej może być przeprowadzana również w oparciu o przepisy obowiązujące do 31.12.2008 r. Zgodnie z tymi  zasadami prawo do emerytury górniczej może uzyskać osoba urodzona po 31.12.1948 r., a przed 1.01.1969 r. jeżeli   spełnia łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła wiek 50 lat oraz ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczalnymi do pracy górniczej co najmniej 25 lat w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej,

oraz dodatkowo

2.nie przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego, a w przypadku przystąpienia złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach w  OFE za pośrednictwem ZUS- u na dochody budżetu państwa,

  1. warunki do uzyskania emerytury spełni do 31.12.2008 r.
  2. nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Z przedstawionego przez Pana przebiegu pracy wynika, że spełni Pan wymogi określone w punkcie 1, bowiem do 31 grudnia 2008 r. okres oddelegowania do pełnienia funkcji w związkach zawodowych,  był okresem równorzędnym z pracą górniczą. A zatem do 31.12.2008 r. miał Pan okres pracy górniczej wynoszący 15 lat 8 miesięcy (okres od 1.07.1975-31.10.1990)  oraz okres pracy równorzędnej z górniczą  wynoszący 18 lat 2 miesiące (okres od 1.11.1990 – 31.12.2008), czyli łącznie 33 lata 10 miesięcy. Wiek 50 lat osiągnął Pan przed 31.12.2008 r.  Zostaną spełnione również warunki wymienione w punkcie 2 i 3. Jedyną przeszkodą do przyznania emerytury jest zatem pozostawanie w stosunku pracy. Po jego rozwiązaniu nie będzie przeszkód do przyznania omawianego świadczenia.

Należy nadmienić, że od 1 stycznia 2009 r. okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w celu wykonywania funkcji związkowej nie jest liczony do okresu pracy od którego zależy przyznanie prawa do emerytury górniczej. A zatem gdyby Pan do końca 2008 r. nie spełnił wszystkich wymienionych na wstępie warunków  nie byłoby podstaw do przyznania emerytury górniczej.

B.P.