IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ ?KADRA?

Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył w dniu 29 listopada 2018r. w Mysłowicach posiedzenie Rady Krajowej Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA?. Przewodniczący otwierając spotkanie przywitał przewodniczących zakładowych związków zawodowych i przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatnie 6 miesięcy.

Dariusz Trzcionka podkreślał zaangażowanie PZZ ?KADRA? w prace nad kluczowymi dla pracowników sprawami polityki państwa, koncentrującymi się na funkcjonowaniu naszych sektorów gospodarki. Opisał zaangażowanie działaczy PZZ ?KADRA? w prace w instytucjach dialogu społecznego w Polsce, działalność z ramienia Forum Związków Zawodowych, a także podziękował za wsparcie w czasie szeregu spotkań dotyczących przygotowań związków zawodowych do COP24 w Katowicach.

Przewodniczący zauważył, że trudne dla pracowników kierunki zmian strukturalnych w Polsce i UE będą kontynuowane. Nie jesteśmy przeciwnikami zmian strukturalnych, ale naszym warunkiem jest zapewnienie, że nikt nie będzie cierpiał  z ich powodu. Zdaniem naszego związku zawodowego, właściwe zarządzanie wymaga zapewnienia Sprawiedliwej Transformacji i godnych miejsc pracy dla pracowników. Związki zawodowe należące do Forum Związków Zawodowych, postulują o zapewnienie godnych miejsc pracy. Przewodniczący opisał stanowiska przygotowane przez FZZ, OPZZ i NSZZ ?Solidarność, Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC), Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) i przez międzynarodowe przemysłowe federacje związków zawodowych: industriAll Europe i industriAll Global. Wszystkie stanowiska wspierają pracowników narażonych na zmiany w obliczu zmian klimatycznych oraz pokazują determinację ruchu związkowego.

Przewodniczący opisał również zamierzenia Zarządu Głównego i Prezydium odnoszące się przygotowania: Jubileuszu XXX-lecia PZZ ?KADRA?, Karczmy i Comber, Uroczystej Akademii, Rady Krajowej i Zjazdu Krajowego PZZ ?KADRA? w pierwszej połowie 2019 r.

W drugiej części spotkania Przewodniczący Sekcji PZZ ?KADRA? (M. Krupiński, K. Krusiński, M. Szczygieł, A. Migas, W. Sobolewski, M. Wyszka, A. Domagała, A. Marciszewski, K. Stefanek) omówili działalność, problemy i wyzwania jakie stoją przed naszymi organizacjami.

W czasie posiedzenia powitano Przewodniczącą Małgorzatę Klyscz z nowej organizacji związkowej – ZZ KADRA PRACOWNIKÓW CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Studencki przedstawił Radzie Krajowej uchwalony przez Zarząd Główny budżet na 2019 r. Wiceprzewodniczący omówił plan powołania nowych Sekcji Branżowych dla usprawnienia prac Porozumienia. Rada Krajowa zaakceptowała projekt i podjęła uchwałę o powołaniu następujących sekcji branżowych:

  • Sekcji energetycznej
  • Sekcji chemicznej
  • Sekcji ochrony zdrowia

Galeria zdjęć: