IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa w Mysłowicach

Członkowie Rady Krajowej reprezentujący organizacje członkowskie Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? obradowali na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2016r. w Mysłowicach. Jako pierwszy zabrał głos i przedstawił sprawozdanie z działalności PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?. W czasie posiedzenia Rady Krajowej została przedstawiona informacja przez Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Stefanka z realizacji budżetu PZZ ?KADRA? za 2015 rok, a także zostało omówione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZZ – Piotra Szeredę – sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu brał również udział Ryszard Wyględacz – Prezes Fundacji Rodzin Górniczych, który podziękował przewodniczącym Kadry za wsparcie i wspólną działalność. Przypomniał zawarte porozumienie między Fundacją i PZZ ?KADRA?, które pozwoliło udzielić podopiecznym Fundacji znacznego wsparcia.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności Porozumienia od ostatniego posiedzenia Rady Krajowej w grudniu 2015 roku. Szef Kadry zauważył, że KADRA jako odpowiedzialny partner społeczny broniła w ostatnim półroczu praw naszych członków, a nasi przedstawiciele biorą udział w pracach instytucji dialogu społecznego na poziomie krajowym, wojewódzkim i branżowym. Przewodniczący KADRY podkreślał, że Porozumienie wciąż  przyjmuje nowe organizacje członkowskie ? są to Związek Zawodowy Inżynierów Techników Grupy LOTOS,  którego przewodniczącym jest kolega Andrzej Trzciński oraz Związek Zawodowy Kierowców i Pracowników Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, którego przewodniczącym jest kolega Jarosław Doliński.  PZZ ?KADRA? opiniuje również różne dokumenty istotne dla przyszłości Kraju i projekty ustaw przygotowane w procesie legislacyjnym.

Galeria: