IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Sejm przegłosował ustawę węglową

Sejm głosami koalicji rządowej na 84 posiedzeniu Sejmu RP skierował do dalszych prac nowelizację ustawy węglowej, która dotyczy Kompanii Węglowej S.A.

Kluby PO i SLD podczas debaty zgłosiły kilkanaście poprawek do ustawy górniczej. Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych pozytywnie zaopiniowała 16 poprawek PO, negatywne opinie wdała do 5 poprawek zgłoszonych przez klub SLD. Poprawki Platformy obywatelskiej dotyczą m.in. możliwości przekazywania do SRK nie tylko całych kopalń, ale np. ich oddziałów oraz wykluczenia dyskryminacji pracowników niemających bezterminowej umowy o pracę. Pozostałe oraz przegłosowane zapisy mają głownie charakter uściślający i doprecyzowujący.

Projekt, trafił do Sejmu jako poselski, by przyspieszyć procedowanie i tym samym ominąć dialog ze związkami zawodowymi i samorządem.

Liczba glosujących Posłów: 436 – Za – 234  Przeciw – 198  Wstrzymało się – 4  Nie głosowało – 23. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 199 posłów PO, 29 z PSL oraz 6 posłów niezrzeszonych. Przeciw przyjęciu nowelizacji ustawy było 131 – PiS, 29 – SLD, 12 niezrzeszonych i inni.