IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

IndustriAll Europe popiera protestujących górników i ich rodziny

IndustriAll Europe popiera protestujących górników i ich rodziny

IndustriAll pragnie wyrazić swoje poparcie dla protestujących górników i ich rodzin. Zdecydowanie potępiamy plan restrukturyzacji zaproponowany przez polski rząd bez odpowiednich konsultacji ze stroną społeczną i bez opracowania długoterminowej strategii, która gwarantowałaby górnikom alternatywne zatrudnienie i możliwości przekwalifikowania. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni poważnymi konsekwencjami jakie niesie za sobą proponowany plan restrukturyzacji dla pracowników, społeczności górniczej oraz regionu. 

IndustriAll Europa uważa silny dialog społeczny ze związkami zawodowymi za niezbędny dla osiągnięcia społecznie odpowiedzialnych i uczciwych strategii restrukturyzacyjnych. Niestety nie zostało to zrozumiane przez rząd, który mimo obietnic składanych górniczym związkom zawodowym w  zakresie planów restrukturyzacji i poprawy sytuacji w polskim górnictwie w listopadzie 2014 zmienił swoje plany, nie oferując żadnych długoterminowych perspektyw dla pracowników.

Na bieżąco będziemy śledzić rozwój wydarzeń i byłbym wdzięczny, jeśli moglibyście informować nas o wyniku rozmów.

Ze związkowym pozdrowieniem

Ulrich Eckelmann

Sekretarz Generalny

Pod poniższym linkiem znajduje się informacja i wyrazy solidarności z protestami górniczymi w Polsce przekazane przez industriALL Global z siedzibą w Genewie.

http://www.industriall-union.org/2000-polish-miners-protest-against-plans-to-close-mines