Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Czy Polska wesprze innowacje przy stosowaniu paliw kopalnych

Zmiany w USA związane z wyborem nowego gospodarza Białego Domu, Pana Joseph R. Biden’a – Prezydenta USA i powołanie przez niego nowej administracji wskazują na obranie nowego kierunku w USA służącego zwiększeniu wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu amerykańskiej gospodarki na klimat m.in. poprzez wspieranie energii z OZE. W tym celu jedną z pierwszych decyzji Pana Prezydenta było przystąpienie do Porozumienia paryskiego zawartego w 2015r. 

Jednocześnie nowa administracja wzmacnia ochronę własnego rynku poprzez wprowadzenie ograniczeń dla niektórych importowanych wyrobów, czy poprzez działania Departamentu Energii m.in. w celu wspierania produkcji tzw. wodoru szarego, czyli pozyskanego ze źródeł kopalnych. Na ten drugi cel przewidziano nowe federalne fundusze w kwocie 160 mln USD w 2021 roku. Nowe środki mają na celu pomoc w kierunku rekalibracji ogromnej infrastruktury paliw kopalnych w celu dekarbonizacji produkcji energii i towarów. Zapewnione ma zostać finansowanie dla umów o współpracy w celu rozwoju technologii produkcji, transportu, przechowywania i wykorzystania wodoru pochodzącego z paliw kopalnych, wraz z postępem w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla netto. Warto zauważyć, Departament Energii podkreśla, że paliwa kopalne zapewniają obecnie najlepsze i najtańsze ścieżki dla produkcji wodoru. Więcej informacji na stronie DOE.

Z informacji jakie napływają z Brukseli i Warszawy wynika, że obierana jest u Nas nieco inna ścieżka rozwoju dla technologii niskoemisyjnych. Miejmy nadzieję, że nasza ścieżka wykorzysta polski potencjał przejściowych paliw kopalnych w rozwoju wciąż słabo rozwiniętego sektora produkcji paliw wodorowych, zapewniających zmniejszenie emisji CO2 w perspektywie do 2050 roku.

Związki zawodowe w Polsce zastanawia również czy zostaną wreszcie sfinalizowane plany konkretnymi liniami budżetowymi w Polsce? Postawione pytanie stawiamy bazując na obecnych negocjacjach z rządem RP np. o nowych gwarancjach dla wspierania rozwoju postulowanych przez nas technologii, produkcji nowych towarów i inwestycji związanych z ich stosowaniem przy udziale w ich produkcji paliw kopalnych skutkujących redukcją emisji gazów cieplarnianych (GHG). To ważne, gdyż Polska straciła już ponad 1 ​​milion miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji w przemyśle ciężkim po 1989 r. Inwestycje są spóźnione, i wciąż bardzo potrzebne szczególnie na Śląsku. Innowacje i zwiększona wydajność mogą tworzyć nowe miejsca pracy na planowanej ścieżce dekarbonizacji. Braki dla postulowanych przez związki zawodowe inwestycji w nowe technologie od lat marnują energię i kosztują polską gospodarkę miliardy złotych oraz setki tysięcy miejsc pracy na Śląsku.

Związki zawodowe mają wciąż do odegrania wyjątkową rolę, aby upewnić się, że spełnione będą nasze postulaty, i że ludzie pracy będą stawiani na pierwszym miejscu.