Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Z prac nad programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego

W siedzibie CPS Dialog w Warszawie w dniu 30 marca 2015r. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W czasie spotkania kontynuowały swoje prace 3 zespoły robocze, które powstały w czasie ostatniej konferencji w Katowicach w ŚUW.

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? uczestniczył w spotkaniu Zespołu I ? Bezpieczeństwo energetyczne, rozwój bazy zasobowej i innowacji. Zespół zajmuje się następującymi problemami:

  1. Zapewnienie pełnego pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła
  2. Rozwój bazy zasobowej oraz optymalne wykorzystanie zasobów spółek węglowych
  3. Rozwój innowacyjności i przedsięwzięcia inwestycyjne

Krzysztof Stefanek ? Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? uczestniczył w spotkaniu Zespołu II – Struktura organizacyjna sektora i efektywność ekonomiczna. Zespół zajmuje się następującymi problemami:

  1. Zwiększenie konkurencyjności krajowej produkcji węgla
  2. Przekształcenia organizacyjne sektora

 Bogusław Studencki ? Wiceprzewodniczący wziął udział w spotkaniu Zespołu III – sprawy pracownicze i wpływ na środowisko. Zespół zajmuje się następującymi problemami:

  1. Uzmiennienie kosztów stałych oraz utrzymanie rentowności i płynności spółek węglowych
  2. Rozwój i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich
  3. Bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego

Prace wszystkich 3 zespołów mają służyć m.in. wypracowaniu strategii dla sektora górnictwa węgla kamiennego, o której rozmawiano też na ostatniej konferencji w Katowicach.