Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” w dniu 28 listopada 2023 r. uczestniczyło w Pradze w spotkaniu Regionu Wschodniego IndustriAll Europe.

Spotkanie otwarła Judith Kirton-Darling ? pełniąca obowiązki sekretarza generalnego industriAll Europe wraz z  Romanem Ďurčo – Przewodniczącym  OS KOVO. W czasie spotkania Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” przedstawił prezentację zawierającą aktualne informacje o umowach społecznych w Polsce w związku z procesami sprawiedliwej transformacji.

Spotkanie Regionu Wschodniego odbywa się 2 razy w ciągu roku i uczestniczą w nim delegacje związkowe z Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Polski i z Ukrainy.

Dyskusja na spotkaniu dotyczyła omówieniu znaczenia dobrych miejsce pracy w przemyśle, zaprezentowania aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach i wyzwań związanych z polityką klimatyczną. Dyskutowano i omówiono dokładne znaczenie Dyrektywy o europejskiej płacy minimalnej.

Ponadto poszczególne delegacje przedstawiły informacje o spowolnieniu gospodarczym, kryzysie, inflacji, wysokich cenach energii, sprawiedliwą transformacją i obawach związanych z zatrudnieniem.

W czasie konferencji Judith Kirton-Darling zauważyła, że aby zapewnić wszystkim zrównoważony rozwój i dobre miejsca pracy w przemyśle dla wszystkich potrzebujemy silnych partnerów społecznych.

Zgodnie z ustaleniami delegacji związkowych zapowiedziano kolejne spotkanie, które odbędzie się na Węgrzech w 2024 r.

Grzegorz Trefon