IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie zespołu w Ministerstwie Gospodarki

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Gospodarki zebrał się zespół ds. wypracowania ustawy i nowej strategii dla górnictwa. Prace tego zespołu ruszyły 20 maja br. W pracach zespołu, który obraduje pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Jerzego Witolda Pietrewicza, uczestniczą przedstawiciele górniczych związków zawodowych, w tym Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA? oraz Wiceprzewodniczący Krzysztof Stefanek. Dzisiejsze obrady prowadził prof. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka powiedział po spotkaniu, że uzgodniono dzisiaj większość założeń do ustawy górniczej. Prace nad dokumentem posuwały się bardzo sprawnie oraz w dobrej atmosferze. Postęp prac jest bardzo ważny, gdyż obecnie obowiązująca ustawa przestanie obowiązywać pod koniec 2015 r. Kolejne spotkanie zespołu, po którym uzgodniony ma zostać tekst przedstawiony rządowi, odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Równocześnie nowa ustawa musi zostać jeszcze notyfikowana przez Komisję Europejską.

Dokument będzie precyzował zasady udzielania dotacji budżetowej na działania polikwidacyjne w górnictwie (pompowanie wód dołowych w zamkniętych kopalniach, renty wyrównawcze czy deputaty dla pracowników nieistniejących zakładów górniczych). Określi także, nad którymi podmiotowymi nadzór właścicielski sprawować będzie Ministerstwo Gospodarki. Bardzo istotną kwestią jest także zapis o normach jakościowych, które będzie musiał spełniać surowiec napływający do Polski.