IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PRACODAWCY PLANUJĄ WIĘCEJ ZATRUDNIAĆ

Według najnowszych badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS Polska, w połowie 2014 r. polscy przedsiębiorcy są optymistami i przewidują poprawę sytuacji na rynku pracy. Liczba firm, które deklarują zwiększanie zatrudnienia jest o 30 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Nie przewidują jednak istotnych podwyżek, chętnie widzą zlecenia.

Kolejna edycja badania ?Plany Pracodawców? pokazuje, że 37 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost gospodarczy w okresie nachodzącego półrocza. Natomiast 44 proc. przewiduje stagnację. W efekcie 62 proc. przedsiębiorców ocenia sytuację finansową swojej firmy, jako dobrą, a tylko 7 proc. jako złą.

26 proc. badanych przedsiębiorców stwierdziło, że w ciągu kolejnych 6. miesięcy będzie tworzyć nowe miejsca pracy. Co trzeci z nich przewiduje powiększenie kadry o nie więcej niż 5 proc., co czwarty o 10 proc., co piąty nawet do 20 proc. Najczęściej wzrost zatrudnienia deklarują firmy z sektora przemysłu i budownictwa (po 28 proc.), oferujące usługi dla nieruchomości i firm (27 proc.) oraz handlowe i naprawcze (26 proc).

Jeśli chodzi o podwyżkę wynagrodzeń, to w okresie letnim i jesiennym deklaruje ją tylko 19 proc. badanych. Planowane podwyżki w ponad połowie firm nie będą przekraczały 4 proc., ale co czwarty przedsiębiorca ma zamiar podnieść płace na poziomie od 4 do 10 proc.

Jedna piąta badanych stwierdziła, że odczuwa zwiększenie presji pracowników na podwyższenie wynagrodzeń.

W sondażu badano też, jakie mogą być skutki zmian w wykorzystaniu umów zlecenia w związku z zapowiadanym przez rząd objęciem ich ubezpieczeniem społecznym od co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

70 proc. pytanych firm stwierdziło, że korzysta z takich umów, a wprowadzenie od nich obowiązkowej składki ZUS nie wpłynie na zakres ich stosowania. Jednak tylko 8 proc. firm zadeklarowało, że po wprowadzeniu zmiany zamieni umowy zlecenia na umowy o pracę. Natomiast 14 proc. przewiduje, że całkowicie lub w większej części zakończy współpracę z osobami zatrudnionymi na zlecenie.

Źródło: Forum Związków Zawodowych – link
Autor: Anna Grabowska