Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie związków zawodowych i rządu w Kancelarii Premiera

W kancelarii premiera odbyło się kolejne – piąte już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele górniczych związków zawodowych, w tym z ramienia PZZ ?KADRA” – Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.

W rozmowach po stronie rządowej uczestniczy premier Donald Tusk, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, a także Cichocki Jacek, Karpiński Włodziemierz, Kowalczyk Wojciech i Zdziebło Adam.

Strona związkowa podnosiła już wcześniej problemy obciążeń branży podatkami i opłatami, a także informowała rząd – szerzej – o funkcjonowaniu i problemach całego sektora w obliczu spadku ceny węgla. Dzisiaj rozmowy są kontynuowane.

W czasie rozmów z rządem i premierem w dniu dzisiejszym wiele uwagi poświęcono bieżącej sytuacji w kraju. Premier wciąż deklarował, że zamierza doprowadzić do naprawy polskiego górnictwa i chce kontynuacji rozmów ze związkami zawodowymi. Premier i rząd zadeklarowali, że będą pomagać w poszukiwaniach środków na utrzymanie płynności w KW S.A.

Strona społeczna podkreślała, że zależy nam na rozmowach o bieżących problemach związanych z obsługą zadłużenia w spółkach węglowych. Premier zadeklarował, że do dnia 25 lipca 2014r. na następnym spotkaniu – wyjaśni program osługi zadłużenia firm wobec banków komercyjnych. Rząd zadeklarował, że przedstawi również możliwości zarządzania górnictwem i energetyką kraju w zmienionych warunkach ekonomiczno-społecznych.

Związki zawodowe dyskutowały o docelowym kształcie miksu energetycznego w kraju i zapewnieniu odpowiedniego udziału polskiego węgla. Przewodniczący PZZ „KADRA” zwracali uwagę na ograniczanie spalania węgla kamiennego pozyskanego przy produkcji w zakładach górniczych należących do części firm energetycznych. Odbebrano dopiero 17% zakontraktowanego węgla. Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślał, że niektóre zakłady energetyczne pracują na 50% swoich mocy i redukują zakupy surowców pozostawiając produkcję energi innym producentom. Dalsze utrzymywanie tej sytuacji może rzutować na kondycję i przyszłość branży węglowej. Ważne są programy badawcze i rozwój branży chemicznej, które mogą pozwolić w przyszłości przetwarzać węgiel na paliwa płynne, zgazowanie węgla oraz inne technologie wykorzystania krajowego surowca. Obecna sytuacja spółek węglowych ma negatywny wpływ na kondycję firm okołogórniczych. Małe i średnie firmy redukucją obecnie koszty i zatrudnienie oraz pojawiają się problemy z regulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne i in.

Na zakończenie spotkania strony ustaliły, że powstanie na bazie KW SA, KHW SA i Węglokoksie nowy podmiot – Polskie Składy Węgla, który w dalszej przyszłości będzie celował swoją działalność na handlu polskim węglem i będzie budował krajową sieć sprzedaży polskiego węgla.

Strony wspólnie uznają, że wizja upadłości KW SA została oddalona a przygotowanie planów ratunkowych posuwa się na przód. Związki zawodowe oczekują kontynuacji rozmów.