IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie w sprawie rządowego projektu dokumentu Programu dla górnictwa węgla kamiennego

Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA” – Bogusław Studencki i Marek Gacka – uczestniczyli w pierwszym spotkaniu w sprawie rządowego dokumentu programu dotyczącego górnictwa węgla kamiennego. Spotkanie odbyło się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu dzisiejszym.

Stronę rządową na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki – Pan minister Tomasz Tomczykiewicz oraz Pan prof. Maciej Kaliski z Departamentu Górnictwa MG. W spotkaniu uczestniczył również Pan Henryk Paszcza Dyrektor ARP O/Dz. w Katowicach. 

Strona społeczna omówiła informację przedstawioną przez stronę rządową w sprawie programu dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2027r. Strona rządowa poinformowała o ramach nowego programu, który będzie jeszcze dyskutowany ze związkami zawodowymi. Następne spotkanie zespołu planowane jest na dzień 11 lipca 2014r.