III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

«
»
Facebook

Stanowisko przeciw postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Porozumienie Związków Zawodowych “KADRA” wyraża stanowczy protest przeciwko postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tymczasowego zamknięcia Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Decyzja jest bezprecedensowa i sprzeczna z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a podjęte działania są nieproporcjonalne. Zamknięcie kopalni powoduje nieodwracalne oraz niepowetowane straty. Jej następstwem może być pozbawienie tysięcy ludzi źródeł dochodu z pracy na kopalni i w elektrowni. Niesie to za sobą nieodwracalne skutki społeczne i gospodarcze. Sprzeciw PZZ “KADRA” budzi bezduszne i jednostronne podejście Trybunału i nagłe podjęcie decyzji o zamknięciu KWB Turów co powoduje również wstrzymanie produkcji energii elektrycznej w czwartej co do wielkości elektrowni w Polsce.

Pełna treść stanowiska: