KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

Krajowe Forum Sprawied…

W dniu 14 września w Kato…

Rada Krajowa w Mysłowi…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

«
»
Facebook

Stanowisko przeciw postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” wyraża stanowczy protest przeciwko postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tymczasowego zamknięcia Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Decyzja jest bezprecedensowa i sprzeczna z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a podjęte działania są nieproporcjonalne. Zamknięcie kopalni powoduje nieodwracalne oraz niepowetowane straty. Jej następstwem może być pozbawienie tysięcy ludzi źródeł dochodu z pracy na kopalni i w elektrowni. Niesie to za sobą nieodwracalne skutki społeczne i gospodarcze. Sprzeciw PZZ „KADRA” budzi bezduszne i jednostronne podejście Trybunału i nagłe podjęcie decyzji o zamknięciu KWB Turów co powoduje również wstrzymanie produkcji energii elektrycznej w czwartej co do wielkości elektrowni w Polsce.

Pełna treść stanowiska: