IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Stanowisko przeciw postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” wyraża stanowczy protest przeciwko postanowieniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tymczasowego zamknięcia Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Decyzja jest bezprecedensowa i sprzeczna z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, a podjęte działania są nieproporcjonalne. Zamknięcie kopalni powoduje nieodwracalne oraz niepowetowane straty. Jej następstwem może być pozbawienie tysięcy ludzi źródeł dochodu z pracy na kopalni i w elektrowni. Niesie to za sobą nieodwracalne skutki społeczne i gospodarcze. Sprzeciw PZZ „KADRA” budzi bezduszne i jednostronne podejście Trybunału i nagłe podjęcie decyzji o zamknięciu KWB Turów co powoduje również wstrzymanie produkcji energii elektrycznej w czwartej co do wielkości elektrowni w Polsce.

Pełna treść stanowiska: