Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Wyrazy solidarności z …

Porozumienie Związków Zaw…

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Szkolenia związkowe

Realizacja projektu Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy przełoży się bezpośrednio na wzrost kompetencji koleżanek i kolegów z organizacji członkowskich PZZ „KADRA” i FZZ, zaangażowanych w prace w instytucjach dialogu społecznego, tj. RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP i Komitetach Monitorujących programy operacyjne w Polsce. Zakładana grupa docelowa obejmie 2 typy osób:

 • członkowie RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP, KM
 • pracownicy i przedstawiciele ZZ, którzy mogą w przyszłości brać udział w pracach ww. instytucji dialogu społecznego

Łącznie w projekcie zakładamy organizację 12 szkoleń przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” i Forum Związków Zawodowych, które odbędą się w łącznie 3 lokalizacjach. Zaplanowano następujące tematy szkoleń:

I grupa szkoleń – organizowana przez PZZ KADRA (6 szkoleń) obejmuje następującą tematykę:

 1. Współpraca związków zawodowych z biurami karier, przedsiębiorcami, uczelniami na rzecz zatrudnienia
 2. Szkolenia pracowników na zakładzie pracy przy zmianie profilu zawodowego
 3. Prawo pracy i ustawa o związkach zawodowych
 4. Rola związków zawodowych w rozwiązywaniu aktualnych problemów rynku pracy
 5. Finanse przedsiębiorstw
 6. Rola współpracy między partnerami społecznymi

II grupa szkoleń – organizowana przez FZZ (6 szkoleń) obejmuje następującą tematykę:

 1. Nowe technologie w miejscu pracy – jak mobilizować pracodawców i pracowników do szkoleń przez całe życie
 2. Wypadanie z systemu edukacji – rola związków zawodowych i przedsiębiorców    w szkoleniu pracowników
 3. Rola i zadania RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP
 4. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne
 5. Rola związków zawodowych w proc. negocjacji i opiniowania stanowionego prawa
 6. Umiejętności w debacie publicznej

PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:

Miejsce: Hotel Golden Tulip Magnus, ul.Fałata 222, 43-360 Bystra / Bielsko Biała

14-15.10.2019 Rola związków zawodowych przy rozwiązywaniu aktualnych problemów rynku pracy
14-15.10.2019 Rola współpracy między partnerami społecznymi
09-10.03.2020 Szkolenia pracowników na zakładzie pracy przy zmianie profilu zawodowego
07-08.09.2020 Finanse przedsiębiorstw
31.08-1.09.2020 Umiejętności w debacie publicznej
07-08.09.2020 Prawo pracy i ustawa o związkach zawodowych

Miejsce: Hampton by Hilton Gdańsk Old Town, ul. Lektykarska 4, 80-831

28-29.11.2019 Rola i zadania RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP 
28-29.11.2019 Wypadanie z systemu edukacji – rola związków zawodowych

i przedsiębiorców w szkoleniu pracowników

Miejsce:  Best Western Hotel Felix, Warszawa, ul. Omulewska 24

16-17.12.2019 Rola związków zawodowych w procesie negocjacji

i opiniowaniu stanowionego prawa

16-17.12.2019 Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne
24-25.09.2020 Nowe technologie w miejscu pracy – jak mobilizować pracodawców

i pracowników do szkoleń przez całe życie

24-25.09.2020      Umiejętności w debacie publicznej

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń do udziału w projekcie zaadresowanego dla działaczy i pracowników związków zawodowych. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem, gdzie uzyskacie Państwo aktualne i szczegółowe informacje oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego szkolenia:

Lider projektu:

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA”

ul. Obroki 77, 40-833 Katowice

tel. +48 32 2046571, e-mail: kadra@kadra.org.pl

Partner Projektu:

Forum Związków Zawodowych

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

tel. +48 22 6287375, e-mail: biuro@fzz.org.pl