Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Krzysztof Stefanek i Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” oraz Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo uczestniczyli w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Katowicach. W spotkaniu Ministerstwo Energii reprezentował Pan Grzegorz Tobiszowski – wiceminister energii. W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację sektora i realizację Programu dla górnictwa węgla kamiennego.

Strony społeczna włączyła do prac Zespołu sprawę przygotowań do COP 24 w Katowicach. Minister Grzegorz Tobiszowski w imieniu ministerstwa energii omówił przygotowania rządu do konferencji i zadeklarował wspólne prace ze stroną związkową. Natomiast w imieniu trzech central (FZZ, OPZZ i Solidarności) stan przygotowań związków zawodowych do COPu omówił Kazimierz Grajcarek. Związki zawodowe zadeklarowały zorganizowanie dwóch konferencji międzynarodowych przedstawiających stanowisko polskich central związków zawodowych w sprawie klimatu, pierwsze w lipcu w Tucznie oraz drugie w dniach od 8 do 11 sierpnia w Katowicach. Minister Grzegorz Tobiszowski zadeklarował podjęcie działań dla wypracowania wspólnego stanowiska Związków Zawodowych, Pracodawców i Rządu RP. Przedstawiciel ARP – Pan Dyr. Marzec przedstawił prezentację dotyczącą stanu sektora.

Zespół omówił aktualny stan prac w sprawie projektu ponadzakładowego układu zbiorowego. Aktualnie GIPH zbiera pełnomocnictwa pracodawców i może negocjować tylko w imieniu tych, którzy udzielą pełnomocnictw.

Minister przedstawił informację dotyczącą przyznania rekompensat dla wdów i sierot po górnikach (to około 10.000 osób). Obecnie trwają prace tej sprawie a decyzja zostanie podjęta niebawem. G. Tobiszowski złożył też informację o rządowym programie Czyste Powietrze. Są w nim zapisy zagrażające sektorowi górnictwa węgla kamiennego. Podjęto stanowisko skierowane do Premiera o przedstawienie Programu Zespołowi BSG i konsultacje jego zapisów z Zespołem Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Krzysztof STEFANEK