Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie Branż Górnictwa i Energetyki

28 października 2015 r. w Katowicach w siedzibie PZZ KADRA odbyło się spotkanie Branży Górnictwa i Energetyki Forum Związków Zawodowych. 

Na spotkaniu przedstawiciele organizacji związkowych wchodzący w skład branży  wybrali na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu działania Branż Forum Związków Zawodowych ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza, którzy razem tworzą Prezydium Branży. Następnie w głosowaniu ustalono liczbę Wiceprzewodniczących w ilości: 5. Podczas głosowania jawnego w trybie zwykłej większości głosów wybrano na Przewodniczącego Dariusza Trzcionkę oraz niżej wyszczególnionych Wiceprzewodniczących wraz z Sekretarzem:

Przewodniczący – Dariusz Trzcionka – PZZ KADRA

 1. Wiceprzewodniczący Roman Michalski ? Ruch Ciągły OZZZPRC
 2. Wiceprzewodniczący Marek Mnich ? Solidarność 80
 3. Wiceprzewodniczący Marek Solecki ? Inżynierowie i Technicy
 4. Wiceprzewodniczący Marek Klucewicz ? KONTRA
 5. Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki ? PZZ KADRA
 6. Sekretarz ? Krzysztof Stefanek ? PZZ KADRA

Następnie na podstawie § 4 ust. 6 Regulaminu powołano niżej wyszczególnione zespoły problemowe:

 1. Sekcja sekcja węgla kamiennego
 2. Sekcja węgla brunatnego
 3. Sekcja elektrowni systemowych
 4. Sekcja elektrociepłowni
 5. Sekcja dystrybucji i obrotu
 6. Sekcja górnictwa naftowego i gazownictwa
 7. Sekcja górnictwa rud metali, siarki i soli
 8. Sekcja zaplecza górnictwa i energetyki