IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Umowa społeczna w sektorze elektroenergetycznym i w górnictwie węgla brunatnego

W dniu 22.12.2022 r. w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych przy udziale przedstawicieli związków zawodowych nastąpiło podpisanie ?Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem skarbu państwa?.

Umowa negocjowana była półtora roku a podpisali ją przedstawiciele Stron: Rządu RP – reprezentowanego przez wicepremiera Jacka Sasina, Pracodawców i Strony Społecznej (w tym z PZZ KADRA: Dariusz Trzcionka, Adam Uznański, Mieczysław Krupiński, Alicja Messerszmidt).

Przedmiotowa Umowa reguluje i normuje warunki transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego m.in. w zakresie:

  • źródeł prawa pracy i statusu pracodawców,
  • osłon pracowniczych,
  • warunków finansowych przejścia pracowników do nowego podmiotu,
  • określenia systemów wsparcia w trakcie transformacji,
  • określenia funkcji, które będą nierozerwalnie złączone z przyszłym podmiotem,
  • inwestycji w czyste technologie,
  • zobowiązań legislacyjnych,
  • urlopów górniczych i energetycznych oraz odpraw jednorazowych,
  • Komitetu Monitorującego realizację Umowy.

Należy nadmienić, że przedmiotem Umowy w zakresie legislacyjnym objęci również są pracownicy branży węgla brunatnego z zagłębia konińsko – adamowskiego.