IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

UZGODNIENIA LIDERÓW W SPRAWIE ORGANIZACJI RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

7 października 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, spotkali się szefowie organizacji związkowych i pracodawców, przedstawiciele strony rządowej oraz eksperci każdej ze stron. Celem spotkania było ostateczne uzgodnienie regulaminów funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów problemowych, a także kwestie związane z przewodnictwem w Radzie i jej zespołach.

Forum Związków Zawodowych reprezentowali na spotkaniu: Przewodniczący Tadeusz Chwałka i Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

Z uwzględnieniem ostatnich poprawek, po ujednoliceniu kilku rozbieżności, projekty regulaminów zostały zaakceptowane. Teraz ma je przyjąć Rada na swoim pierwszym posiedzeniu.

W kwestii pierwszego przewodniczącego RDS, ustalono, że będzie nim przedstawiciel strony związkowej, a zatem w praktyce przewodniczący jednej z trzech centrali związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność albo OPZZ. Na razie nie wskazano, kto konkretnie. Liderzy związkowi porozumieją się w tej sprawie do czasu zwołania pierwszego posiedzenia Rady.

Partnerzy społeczni uzgodnili również, którymi zespołami problemowymi RDS będą kierować poszczególne organizacje. Zespołów ma być 9, z czego 5-oma kierować będą przedstawicie organizacji pracodawców, zaś 4-ema związków zawodowych. Na czele żadnego z zespołów, zgodnie z uzgodnieniami podjętymi na etapie prac nad projektem ustawy o RDS, nie będzie stała strona rządowa.

Przyjęto również rozwiązanie, w myśl którego dyrektor Biura RDS ma zostać wyłoniony w drodze konkursu. Jego zasady zostaną określone w najbliższych dniach. Przygotuje je Departament Dialogu Społecznego MPiPS z sekretarzami stron, którzy dopracują także, w ciągu kolejnych dni, projekty uzgodnionych regulaminów.

Obecnie strony RDS czekają na mianowanie wskazanych przez nich członków Rady przez Prezydenta RP, który ma taką kompetencję na podstawie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Propozycje przedstawicieli stron związkowej, pracodawców i rządowej zostały już do Prezydenta przesłane.

Anna Grabowska

Źródło: FZZ