IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

V Konferencja sieci CEYTUN w Wiedniu

W dniach 6-8 listopada 2015 r. w Wiedniu, odbyło się V Konferencja sieci CEYTUN. Tematem przewodnim w projekcie pt: ?Międzynarodowa solidarność w tworzeniu socjalnej Europy?, była obecna sytuacja dotycząca migracji ludności w Europie i dyskryminacji jaka jej towarzyszy.

Uczestnikami konferencji byli młodzi związkowcy z Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii oraz Polski. Rafał Zaręba z PZZ „KADRA” reprezentował Forum Związków Zawodowych wraz z Jarosławem Gacki (PKP Intercity).

Konferencję otworzył zaproszony przez moderatorów spotkania prezes austriackiej federacji związków zawodowych (OGB) ? Erich Foglar. Omawiał skutki migracji ludności z całego świata do Austrii oraz ich wpływ na austriacki rynek pracy. Stwierdził, że Austria to jeden z nielicznych krajów Europy, w których proces migracyjny jest największy. Dziennie około 10 tyś. obcokrajowców przekracza granicę austriacką. Znaczny napływ imigrantów, może zachwiać rynkiem pracy dlatego potrzebne są procesy ekonomiczno ? gospodarcze, mające na celu upłynnienie rynku pracy we wszystkich sektorach. Nakłady poniesione przez austriacką gospodarkę na cele związane z imigrantami (tj. kursy zawodowe, kursy językowe, warunki socjalne) mają przyczynić się w późniejszym czasie do wzrostu gospodarczego. Nawiązał również do solidarności innych krajów UE, które, jego zdaniem, powinny współdziałać w procesie migracyjnym ludzi przebywających na terenie UE.

Laura Moreno Otis, członkini EKZZ, przedstawiła prezentację dotyczącą pozycji i mobilizacji działań Europy oraz europejskich związków zawodowych w sprawie uchodźców. Najważniejszymi aspektami wystąpienia były zagadnienia dotyczące: wolnego przepływu uchodźców między granicami państw UE, azyl polityczny, sprawiedliwe traktowanie oraz zapewnienie warunków socjalnych i odpowiedzialności za ład pracowniczy. Podsumowując swoją prezentację, Laura Moreno Otis stwierdziła, że silna międzynarodowa sieć związków zawodowych powinna zapewnić stabilizację pracowniczą na rynku pracy w krajach UE.

Kolejnym punktem dyskusji był panel dotyczący polityki migracyjnej w krajach grupy CEYTUN. Zaproszeni związkowcy w swoich prezentacjach odzwierciedlali sytuację jaka obecnie panuje w ich krajach odnośnie obcokrajowców i uchodźców. Mówili, jak społeczeństwo i dany rząd reaguje na zmiany zachodzące w obecnej Europie, czy są podejmowane działania w celu zmniejszenia napływu uchodźców, czy występują programy pomocowe dla imigrantów i uchodźców oraz jak związki zawodowe danego kraju współpracują z rządem w celu upłynnienia rynku pracy i wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie napływu ludności z poza granic danego państwa.

Po wysłuchaniu prezentacji przedstawicieli obecnych państw, moderatorzy poprowadzili panel dyskusyjny w celu wymiany doświadczeń i poglądów między zaproszonymi stronami związkowymi.

Ostatnim gościem V Konferencji CEYTUN był Przewodniczący Komitetu Młodzieży EKZZ ? Salvatore Marra. Przedstawił on wniosek Komisji Młodych EKZZ, powstały na Kongresie w Paryżu, który odbył się w październiku br., dotyczący wysokiej jakości miejsc pracy dla młodych ludzi. Dokument ten odnosił się do polityki zatrudnienia w krajach UE. Wniosek ten ma za zadanie ułatwić proces migracji i integracji w nowym środowisku. Na zakończenie konferencji przyjęto deklarację mówiącą o wolności przepływów pracy w UE oraz zwiększenia świadomości w zakresie migracji pamiętając o tym, że pracownicy migrujący mają takie same prawa w kraju docelowym, jak lokalni mieszkańcy z uwzględnieniem standardów pracy i warunków socjalnych. Członkowie CEYTUN ustalili także wstępny termin kolejnej konferencji na kwiecień 2016, a miejscem spotkania ma być Budapeszt. Kolejnym tematem na VI Konferencji CEYTUN ma być edukacja i szkolenia zawodowe w ramach dualnego systemu kształcenia.

Rafał Zaręba