IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Euro-Manifestacja w Brukseli

W dzisiejszej Euro-manifestacji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) zorganizowanej w Brukseli brali udział przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA” i Forum Związków Zawodowych. Ponad 50.000 związkowców demonstrowało na ulicach Brukseli przeciwko oszczędnościom oraz opowiedziało się za inwestycjami w wysokiej jakości miejsca pracy i za równością. Do zgromadzonych  przemówili przedstawiciele polskich central związkowych, w tym za FZZ – Dariusz Trzcionka, Przewodniczący PZZ ?KADRA”. Wśród zgromadzonych w Brukseli byli pracownicy i związkowcy, którzy przybyli z Polski i 28 innych krajów Unii Europejskiej, reprezentując na manifestacji organizacje krajowe zrzeszone w EKZZ. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ważny dla EKZZ udział w protestach młodych pracowników zrzeszonych w związkach, w tym członków Komisji Młodych FZZ i innych polskich organizacji związkowych, które wskazują na problemy dotykające młodego pokolenia pracowników. Z ramienia naszego związku akcje wsparli koleżanka Wioletta Janoszka i kol. Rafał Zaręba.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych to najsilniejszy partner społeczny w Unii Europejskiej, który organizując Euro-manifestacje odpowiada na problemy dotykające w ostatnich latach pracowników w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. EKZZ protestuje i sprzeciwia się:

– polityce opartej na oszczędnościach,

– straconej dekadzie, z masowym bezrobociem, niepewną pracą i niesprawiedliwością podatkową,

– polityce gospodarczej ukierunkowanej na uspokojenie rynków zamiast zapewnienie społecznego postępu.

1

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych oczekuje od europejskich rządów:

– ogromnych inwestycji na rzecz zrównoważonego wzrostu i wysokiej jakości miejsc pracy,

– dobrych usług sektora publicznego i prywatnego, prawidłowego funkcjonowania systemów państwowych, włącznie z systemem opieki społecznej i innowacyjnymi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi,

– skończenia z oszustwami podatkowymi i uchylania się od opodatkowania, jest za sprawiedliwym opodatkowaniem na rzecz sfinansowania planu inwestycyjnego,

– elastycznością w stosowaniu przepisów deficytu publicznego, jeśli dokonywane są inwestycje.

EKZZ popiera alternatywną wizję Europy dostatniej i sprawiedliwej społecznie, oraz opowiada się za ideą socjalnej Europy, która jest za:

– zapewnieniem swoim obywatelom zatrudnienia wysokiej jakości i bezpieczną przyszłością,

– końcem wyrzeczeń. UE musi z powrotem umieścić solidarność w sercu swojej polityki. Europa socjalna nie może zostać zdemontowana,

– nową polityką przemysłową stawiającej na innowacje, badania i rozwój, edukację, szkolenia, zdrowie i sprawiedliwą transformację,

– ambitnym planem inwestycyjnym, który ożywi europejską gospodarkę,

– sprawiedliwością społeczną dla swoich obywateli. Przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi musi zostać zasypana,

– równością. Należy podtrzymywać funkcjonowanie skutecznych środków zapewniających równą płacę i równe prawa. Należy skończyć z różnicami w zarobkach kobiet i mężczyzn,

– opodatkowaniem progresywnym. Redystrybucyjnym i stopniowanym opodatkowaniem dochodów i majątku oraz za definitywnym końcem rajów podatkowych, unikania podatków, oszustw podatkowych, korupcji i pracy na czarno.

– sprawiedliwym handlem światowym.

EKZZ wskazuje również na możliwe źródła finansowania realizacji swoich postulatów podkreślając, że równe 1 bilion ? przeznaczono na uratowanie sektora finansowego. W UE tyle samo tracimy rocznie na unikaniu płacenia podatków i na oszustwach podatkowych. Nadszedł czas, aby wydać 250 mld ? na wysokiej jakości miejsca pracy oraz dobrą przyszłość dla obywateli UE. Śmiały plan inwestycyjny może przynieść do 11 mln nowych miejsc pracy wysokiej jakości. EKZZ proponuje wyznaczenie celu dodatkowych 2 % unijnego PKB rocznie na inwestycje przez okres 10 lat. To działanie będzie miało dodatkowy efekt w postaci pobudzenia inwestycji prywatnych oraz promocji szeroko zakrojonych prywatnych działań modernizacyjnych. Inwestycje te pomogą w budowie silnej bazy przemysłowej, dobrych usług użyteczności publicznej, prawidłowo działających systemów państwa, włącznie z systemem opieki społecznej i innowacyjnych instytucji badawczych i edukacyjnych.

Materiał filmowy z głosem sekretarz generalnej i członków władz EKZZ, o powodach manifestacji:

http://www.dailymotion.com/video/x1iiinz_euromanif-a-bruxelles-6-bonnes-raisons-d-y-aller_news#from=embediframe

Zdjęcia z Euro-manifestacji: