IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zarząd Główny PZZ „KADRA”

Dariusz Trzcionka przewodniczył Zarządowi Głównemu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” z udziałem członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie zarządu w dniu 30 sierpnia 2018 r. omówili kształt opinii odnoszącej się do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby nie będące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (rekompensaty dla wdów i sierot). 

Członkowie zarządów zajęli się również sprawą opinii do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla (likwidowanych kopalń do 2023 roku), a także opinią dotyczącą rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Zarząd Główny zajął się sytuacją w poszczególnych sekcjach branżowych.

Przewodniczący szczegółowo umówił przebieg i efekty konferencji Społeczny PRE_COP24 w Katowicach organizowaną przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. Inicjatywa z ramienia Forum była koordynowana przez Porozumienie.

Na posiedzeniu omówiono plany przygotowań i harmonogram zbliżających się spotkań oraz przyszłorocznych  uroczystości jubileuszowych XXX-lecia PZZ „KADRA”, a także Zjazdem Krajowym. 

Przewodniczący na posiedzeniu przedstawił informację z prac Prezydium FZZ.

Galeria zdjęć: