IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ ?KADRA? w Mysłowicach

Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA? zorganizowało posiedzenie Rady Krajowej w Mysłowicach w dniu 17 grudnia br. Spotkanie otworzył Przewodniczący Dariusz Trzcionka witając zgromadzone koleżanki i kolegów.

Przewodniczący Porozumienia zabrał jako pierwszy głos w czasie posiedzenia Rady Krajowej przedstawiając sprawozdanie w imieniu Zarządu Głównego PZZ ?KADRA? z działalności związku. Przewodniczący przedstawił informacje związane z powołaniem Rady Dialogu Społecznego. W zespołach Rady pracują Dariusz Trzcionka – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego i Bogusław Studencki – zespół ds. gospodarczo-społecznych. PZZ ?KADRA? będzie też aktywna w tworzonych zespołach wojewódzkich, w których działalność angażować się będą Krzysztof Stefanek (woj. śląskie) i Józef Ryl (woj. podkarpackie). Przewodniczący przybliżył również działalność w Narodowej Radzie Rozwoju działającej przy Prezydencie RP. Przewodniczący powitał nowe organizacje związkowe, które przystąpiły do PZZ ?KADRA? od czasu ostatniej Rady Krajowej:

  1. ZZ Kadra przy Remasz Sp. z o.o.
  2. ZZ Kadra przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  3. ZZ Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  4. ZZ Kadra przy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Po swoim wystąpieniu Przewodniczący Dariusz Trzcionka przekazał głos przewodniczącym poszczególnych Sekcji Porozumienia.

Joanna Kwiecień

Joanna Kwiecień

Przewodniczący Sekcji złożyli sprawozdania z działalności. Joanna Kwiecień ? Przewodnicząca Sekcja Zaplecza Górniczego przedstawiła problemy firm zaplecza górniczego, którego sytuacja zależy w znacznej części od kondycji całej branży wydobywczej. Niskie ceny węgla, zmniejszenie sprzedaży i brak pomysłu na polskie górnictwo są między innymi przyczyną zmniejszenia inwestycji na kopalniach. Oparcie przetargów wyłącznie o cenę powoduje zatrudnianie przez kopalnie tzw. ?garażowych? firm i z tego powodu narasta nieuczciwa konkurencja. Sytuacja tworzy zagrożenia dla bytu zakładów, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę oraz odprowadzają do budżetu wymagane składki. Przewodnicząca J. Kwiecień oceniła, że bardzo potrzebne jest uregulowanie sytuacji w górnictwie. Bez tego firmy zaplecza górniczego będą mieć większe problemy. Wielu pracownikom zaplecza grożą zwolnienia, a znaczna część prac naszych firm wykonywana jest obecnie na eksport. Przewodnicząca opisała dokładnie sytuację firm FAMUR, Pemug, Conbelts, DB Schenker, DAMEL, KOMAG i REMASZ.

Józef Ryl

Józef Ryl

W imieniu Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa PZZ ?KADRA? sprawozdanie złożył Przewodniczący Józef Ryl. Przewodniczący opisał stan i zmiany w Grupie Kapitałowej PGNiG. Sekcja zajmowała się negocjacją tematów związanych ze zmianami organizacyjnymi branży, regulaminami około układowymi, sporem zbiorowym. Przeprowadzono negocjacje z Prezesami Zależnych Spółek i Dyrektorami Odziałów ZUZP m.in. w sprawie konsolidacji i przekształcenia spółek. Członkowie sekcji uczestniczą w pracach WKDS, Zarządów Wojewódzkich i Komisji Rewizyjnej FZZ. Odbyły się wybory władz Sekcji na kolejną 4-letnią kadencję. Przewodniczącym został Józef Ryl, Wiceprzewodniczącymi są Beata Gawłowska-Bajda i Ewa Kuźniar-Miękina. W Związkowej Komisji Koordynacyjnej GK PGNiG działają powyżej wymienieni oraz Pan Mirosław Szczygieł, Piotr Przywara i Pani Bożena Firszt. Przewodniczący poinformował o przebiegu PDO oraz o likwidacji poszczególnych stanowisk pracy. W wielu firmach stan załogi zmniejszył się od 12 do 25% stanu załogi. Jak podkreślił J. Ryl zatrudnienie w GK PGNiG zmniejszyło się o łącznie 20 tysięcy pracowników w ciągu ostatnich 15 lat. W każdej ze spółek Sekcja prowadzi negocjacje zbiorowe. Bardzo często prowadzimy prace, które dotyczą ograniczenia przywilejów zawartych w Zakładowych Układach Pracy. Obecnie trwa w Spółce spór zbiorowy, w ramach którego związki zawodowe zorganizowały pikietę pod siedzibą Zarządu Spółki.

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Przewodniczący Andrzej Domagała opisał prace Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych PZZ ?KADRA?. Sekcja w trakcie negocjacji z Zarządem Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. skorzystała z pomocy Działy Prawnego PZZ ?KADRA?. Sekcja zajmowała się zagadnieniami związanymi z przestrzeganiem praw pracowniczych przez pracodawców w zakresie Kodeksu Pracy i przepisów BHP. Nasze związki zawodowe pomagają rozładowywać napięcia społeczne, które występują w naszych środowiskach. W wyniku prowadzonych rozmów obserwujemy poprawę warunków pracy, ważne są ustalone w drodze negocjacji płacowych podwyżki płac dla każdego zatrudnionego pracownika.

Marek Wyszka

Marek Wyszka

Wiceprzewodniczący Sekcji Hutnictwa Marek Wyszka omówił sprawy poruszane w czasie spotkań Sekcji. W czasie jednego z nich Sekcja przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa pracy i ustawy emerytalnej i emerytur pomostowych, które przeprowadziła Kadra z ISD Częstochowa. M. Wyszka rozpoczął od omówienia sytuacji w spółce z Częstochowy – Pakietu Socjalnego, braku zamówień, dłuższych postojów, ZUZP, wzrostu zamówień krajowych i zagranicznych w okresie zimowym. Przewodniczący Sekcji zauważył, że obecnie najbardziej stabilna sytuacja jest w Arcelor Mittal Poland, który ma w miarę pełny portfel zamówień, trwają negocjacje płacowe na rok 2016, rośnie dbałość o BHP. W Spółce Celsa S.A. podkreśla się, że sprawa odwróconego podatku VAT przyczynia się pozytywnie do poprawy sytuacji w branży. Bardzo zła jest sytuacja w grupie Alchemia S.A., której moce produkcyjne nie są wykorzystywane, płace są na bardzo niskim poziomie, a portfel zamówień nie jest zadowalający. Wiele spraw hutnictwa omówiono w czasie spotkania z pracodawcami w dniu 1 grudnia 2015r. zorganizowanego z udziałem Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, na którym poruszono problemy cen energii w Polsce i Europie, niskich cen wyrobów hutniczych, konkurencyjności polskiej stali na tle Europy oraz w kontekście napływu stali ze wschodu, prace nad utrzymaniem miejsc pracy w przemyśle metalurgicznym, powołaniem Rady Dialogu Społecznego, pakietu klimatycznego.

Andrzej Marciszewski

Andrzej Marciszewski

Andrzej Marciszewski Przewodniczący Sekcji Pozostałych Zakładów podkreślił, że Sekcja się systematycznie rozwija. Przewodniczący przypomniał sprawy dotyczące trwającego w tym roku sporu zbiorowego w zakładach OPEL. ZZ Kadra Pracowników Opel Polska zakończył spór zbiorowy przy udziale mediatora. Związki zawodowe szeroko nagłośniły problemy pracownicze w sporze zbiorowym. Również związki zawodowe działające w KOK prowadzą negocjacje z Zarządem Spółki. W Unii Brackiej  członkowie związku wybrali nową przewodniczącą, a problemem są wynagrodzenia pielęgniarek. W śląskim NFZ problemem jest zakotwiczony od 5 lat poziom wynagrodzeń, gdyż płace w sferze budżetowej były zablokowane. Na skutek negocjacji związków zawodowych z Ministrem Zdrowia, Ministrem Finansów ? Prezes NFZ zgodził się wprowadzić współczynnik wzrostu wynagrodzeń. Sekcja rozszerzyła swoją działalność w branży motoryzacyjnej ? na przełomie czerwca / lipca br. powstał nowy związek Kadra w zakładzie Toyoty w Wałbrzychu.

Mieczysław Krupiński

Mieczysław Krupiński

Mieczysław Krupiński Przewodniczący Sekcji Węgla Brunatnego skupił się na problemach organizacji zakładowych oraz na omówieniu spotkań z nowymi władzami RP. Najważniejsze temat jakimi zajmowała się Sekcja to sytuacja ekonomiczna ? techniczna w poszczególnych kopalniach ? stan zatrudnienia i uzwiązkowienia, przebieg procesu prywatyzacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w kontekście zawartej umowy prywatyzacyjnej, w zakresie spraw pracowniczych i perspektyw dalszego funkcjonowania, spory zbiorowe w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów  i Oddział KWB Turów, pracami nad projektem ?Polityki Energetycznej Polski do roku 2050?. Najbardziej dramatyczna sytuacja pracowników jest w KWB Adamów gdzie przystąpiono do likwidacji odkrywki Koźmin, mimo iż 7 mln ton węgla pozostaje nie wydobyte z tej odkrywki, a związana z tą kopalnią elektrownia w Turku ma pracować do 2017 roku. Powoduje to napięcia w tej części Polski. Właściciel nie dba o zatrudnienie w tym regionie oraz o to aby pozyskać nowe złoża do eksploatacji w perspektywie najbliższych lat. Brakuje kampanii na rzecz pozyskania przychylności lokalnych społeczności w związku z tym przegrywa się referenda przeciwko nowym odkrywkom. Prywatyzacja w tym okręgu nie przyniosła nic dobrego, a wręcz spowodowała degradację regionu. Nieco lepiej sytuacja wygląda w innych Spółkach i zakładach. Przewodniczący Sekcji wiąże nadzieje z działaniami nowego rządu. Podkreślił przy tym słowa Prezydenta RP A. Dudy, który w Bełchatowie mówił o znaczeniu energii pozyskiwanej z węgla dla Polski.

Krzysztof Stefanek

Krzysztof Stefanek

Krzysztof Stefanek – Przewodniczący Sekcji Węgla Kamiennego omówił bieżącą sytuację w spółkach węglowych, a także przedstawił pełne kalendarium intensywnych tegorocznych spotkań z przedstawicielami rządu RP. W czasie posiedzenia Rady Krajowej przedstawił sposób wyboru reprezentacji Sekcji w składzie Zarządu Głównego.. K. Stefanek odnosił się do realizacji programu restrukturyzacji sektora górniczego, likwidacji KWK ?Kazimierz Juliusz?. Przewodniczący Sekcji podziękował kolegom ze związków zawodowych KADRA Jastrzębskiej Spółki Węglowej i ZZ Kadra KWK ?Anna? za zorganizowanie w Hali Sportowej ?Omega? w Jastrzębiu turnieju tenisa stołowego o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA, w którym wzięło udział 44 uczestników z 9 organizacji związkowych. Sekcja Węgla Kamiennego spotykała się 2 krotnie w okresie po VII Zjeździe PZZ ?KADRA? i na posiedzeniach zajmowała się zmianami w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, kwestiach przeniesienia nadzoru nad górnictwem do Ministra Skarbu, wdrożenia urlopów górniczych i odpraw jednorazowych. Omawiano również przeprowadzone manifestacje, z których pierwsza odbyła się w Brzeszczach w dniu 5 października 2015r. Sekcja zajmowała również stanowisko w sprawie niesprawnych aparatów ucieczkowych i dotyczących wznowienia prac zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników. Swoje wystąpienie Przewodniczący Sekcji zakończył omówieniem wspólnych działań ze Związkiem Zawodowym KADRA KWB Bełchatów w dniu 12 września 2015r. w Wawrzkowiźnie przy organizacji turnieju piłki nożnej w dniu 12 września 2015r. oraz apelem o wsparcie Fundacji Rodzin Górniczych.

Dariusz Trzcionka

Dariusz Trzcionka

Rada Krajowa zapoznała się z szczegółowo przedstawionym przez Zarząd Główny PZZ „KADRA” budżetem na 2016 rok. Posiedzenie Rady Krajowej zamknął Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? omawiając plany działalności szczegółowo na najbliższe miesiące oraz program na 2016 rok.

Galeria Zdjęć: