Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Zespoł Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

5 czerwca odbyło się Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Porozumienie ZZ „KADRA” reprezentował Mariusz Ciupiński – Przewodniczący Sekcji Hutnictwa i Marcin Gębura- Wiceprzewodniczący Sekcji.

Stronę rządową reprezentowali:

  • P. Sługocki Waldemar Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – jednocześnie Przewodniczący Zespołu
  • P. Gajewski Sebastian Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • P. Anna Parol Naczelnik Wydziału Środków Handlowych w ministerstwie Rozwoju i Technologii,
  • Donata Nowak Departament Efektywności Energetycznej URE

Stronę Związków Pracodawców Przemysłu Hutniczego reprezentowali m. innymi:

  • Mirosław Motyka Prezes ZPPH
  • Jerzy Kozicz Prezes Huty Zawiercie
  • Stanisław Ból Dyrektor z ArcelorMittal Poland

W czasie posiedzenia omówiono sytuację hutnictwa w świetle zawirowań gospodarczych, europejski rynek stali, nadmierny eksport złomu z Polski i UE powodujący straty w polskiej gospodarce, międzynarodową konkurencyjność w kontekście kosztów energii elektrycznej oraz bardzo trudną sytuację w Hucie Liberty Częstochowa.

Mariusz Ciupiński