Zespoł Trójstronny ds.…

5 czerwca odbyło się Posi…

IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

«
»
Facebook

Układy zbiorowe i dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych

Związki zawodowe z Polski wraz z kierownictwem Europejskiego Związku Zawodowego industriAll kontynuowały w Zabrzu europejską pracę na rzecz dobrego wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Spotkanie otwarła Isabelle Barthes, Zastępca Sekretarza generalnego Europejskiego Związku Zawodowego IndustriAll.

W imieniu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” głos w panelu zabrał Kamil Załuski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”, a w dyskusji wypowiadali się koledzy: Arkadiusz Błaszczyk, Sylwester Czyż i Grzegorz Trefon. 

Debata w dniu 10 czerwca 2024 r. przeprowadzana zaraz po zakończonych w Polsce i UE wyborach do Parlamentu Europejskiego wskazuje na ważne europejskie wyzwanie jakim jest podniesienie znaczenia układów zbiorowych. Związki zawodowe dyskutowały o tym w jaki sposób lepiej niż do tej pory pokazać korzyści w pracownikom i ich związkom zawodowym !

Spotkanie odbyło się w historycznym miejscu dla polskiego przemysłu górniczego – w kopalni Guido w Zabrzu na Śląsku. Związki zawodowe zgodnie uznają, że już teraz potrzebujemy silnych negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, aby zapewnić  pracownikom sprawiedliwą transformację, poszanowanie godnych warunków pracy. 

Centrale związkowe ustaliły, że będziemy Razem w Polsce i UE zabiegać oraz walczyć o faktyczne urzeczywistnienie celu jakim jest 80% pokrycia układami zbiorowymi w związku ze stosowaniem nowej Dyrektywy. 

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: