Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Zmiany w działalności Komisji Młodych PZZ

18 marca 2014 roku w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA” w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Młodych PZZ ?KADRA”. Na spotkanie zaproszono Przewodniczącego PZZ ?KADRA” Dariusza Trzcionkę oraz Wiceprzewodniczącego Bogusława Studenckiego. Na początku spotkania Przewodnicząca Komisji Młodych Wioletta Janoszka przywitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła informację na temat uchwalenia w dniu 3 marca 2014 roku przez Zarząd Główny ?Regulaminu pracy Komisji Młodych PZZ ?KADRA”. Następnie poinformowała, że nowym opiekunem KM został Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA” Marek Gacka.

W dalszej części przedstawiona została prezentacja dotycząca struktury młodzieżowej, podczas której omówiono podstawowe cele i zakres działania Komisji Młodych, a także zaprezentowano dotychczasową jej działalność, gdzie przedstawiono kilka wydarzeń z działalności Komisji na przestrzeni 2013 roku::

?        20 marca 2013r. – spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem pt.: ?Polski rynek pracy oczami ludzi młodych” w Warszawie,

?        25 kwietnia 2013r. – konferencja naukowa podsumowująca projekt pt.: ?Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa pracownika„, na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,

?        20 – 22 Maja 2013r. – szkolenie dla młodych związkowców dotyczące aspektów prawnych funkcjonowania związków zawodowych w Wiśle,

?        14 – 18 sierpnia 2013r. – letnia szkoła pt.: „Razem możemy więcej” w  Zegrzu, gdzie zadaniem było stworzenie programu udziału młodych działaczy we wrześniowej akcji protestacyjnych oraz opracowanie kampanii referendalnej w zakresie strategii politycznej, programowej i marketingowej na rzecz podniesienia płacy minimalnej w Polsce.

?        30 sierpnia 2013r. – spotkanie Komisji Młodych w siedzibie PZZ ?KADRA” w Katowicach. Tematem tego spotkania było zatwierdzenie przez Komisję ?Regulaminu Pracy KM PZZ KADRA”, a także omówienie działań KM podczas ?Dni Protestów” zaplanowanych na 11 – 14 września 2013 roku w Warszawie.

?        6 – 8 września 2013r.- spotkanie międzynarodowej grupy CEYTUN (Central European Young Unionist Network), spotkanie Sieci Młodych Związkowców pt. ?Głos młodych w Europie Środkowej”. W Bratysławie. dla przedstawicieli młodych związkowców ze Słowacji, Czech, Niemiec, Austri, Węgier, a także z Polski.

?        11 – 14 września 2013r. – ?Ogólnopolskie Dni Protestów” w Warszawie, gdzie Komisja Młodych PZZ ?KADRA” po raz pierwszy miała okazję zaznaczyć swoją obecność w działalności związkowej, jako prężnie działający zespół ludzi młodych, którzy chcą mieć wpływ na swoją przyszłość.

?        17 września 2013r. – międzynarodowa konferencja pt.: ?Młodzi na rynku pracy w Europie środkowo-wschodniej”, która odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego ?DIALOG”
w Warszawie.

?        10 października 2013r. – debata pt.: ?Dialog społeczny – konieczne nowe otwarcie?
w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie, gdzie obok gości ze świata polityki i nauki na konferencję zaproszeni zostali młodzi związkowcy ze wszystkich trzech central związkowych.

?        17 października 2013r.   konferencja pt.: ?Związki zawodowe w Europie. Stan obecny i perspektywy? w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Celem konferencji było określenie, w którym miejscu znajdują się dziś i dokąd zmierzają związki zawodowe w Europie?”. Jakie są ich wyzwania na przyszłość wobec spadającego uzwiązkowienia, niskich płac, umów śmieciowych”, sytuacji młodych na rynku pracy.

?        17-19 listopada 2013r. – międzynarodowa szkoła młodych związkowców pt.: ?Media społecznościowe” w Żywcu.

?        6 grudnia 2013r. konferencja pt.: ?Projekt Praca dla Młodych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, podczas której dyskutowali ministrowie, szefowie korporacji, przedsiębiorcy, naukowcy i sami ?młodzi” o tym, jak zapobiegać bezrobociu wśród ludzi młodych. Gościem honorowym konferencji był Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji Społecznej László Andor, a także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz.

W dalszej części posiedzenia kolega Rafał Zaręba omówił spotkanie zespołu roboczego w ramach grupy CEYTUN (środkowoeuropejskiej sieci młodych związkowców), w sprawie przygotowań paneli dyskusyjnych na międzynarodową konferencję, oraz przygotowań do euromanifestacji zaplanowanej na dzień 4 kwietnia 2014 roku w Brukseli.

IMG_0303.JPG

Następnym punktem spotkania było zaproszenie członków Komisji Młodych PZZ ?KADRA” na konferencję, która odbędzie się 24 marca 2014 roku w siedzibie FORUM Związków Zawodowych w Warszawie, pt.: ?Demografia na polskim rynku pracy. Czy rodzina potrzebuje Państwa, czy Państwo rodziny?”, na którym gościem będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz. Jednocześnie poinformowano Komisję, że tego samego dnia, przed konferencją o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie Komisji Młodych FORUM Związków Zawodowych, (w skład której wchodzi KM PZZ ?KADRA”), gdzie w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego Rafała Kwiatonia przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające na Przewodniczącego KM FZZ, a także członka Zarządu KM FZZ.

Wioletta Janoszka

Galeria zdjęć ze spotkania Komisji Młodych PZZ  ?KADRA”: