Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Górnicze związki zawod…

Pismo skierowane do Wicep…

Centrale Związkowe ocz…

Pismo kierowane do Prezes…

PZZ "KADRA" prosi o ws…

Porozumienie Związków Zaw…

Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

«
»
Facebook

Manifestacja hutników w Brukseli

NIE DLA EUROPY BEZ STALI – to hasło pod jakim będą protestować nasi członkowie w dniu 9 listopada 2016 roku w Brukseli przed budynkami instytucji UE. Koledzy i koleżanki z naszej organizacji członkowskiej – ZZ „HUTNIK” będą manifestować w obronie silnego sektora stalowego i na rzecz silnej przemysłowej Europy. Będzie to duża akcja przemysłowej centrali związków zawodowych industriALL Europe. Hutnicy z Polski udają się do Brukseli aby:

– zabezpieczyć miejsca pracy i umiejętności,
– zażądać sprawiedliwego rynku zamiast dumpingu,
Przemysłowe związki zawodowe będą naciskać:
– na efektywną obronę instrumentów rynkowych,
– o zmianę systemu handlu emisjami (EU ETS), który powinien wspierać miejsca pracy i rozwój innowacji,
– o inwestycje w badania i rozwój,
– o wzmocnienie infrastruktury przemysłowej,
– o efektywny dialog społeczny, godną pracę i sprawiedliwe wynagrodzenie.
industriall_banner_6x1m_lo-res
IndustriAll Europe planuje, że w demonstracji w Brukseli weźmie udział ponad 10.000 pracowników z całej  Europy, w tym z Polski. Europejski przemysł stalowy przez wiele lat przechodził ogromne trudności, które odbiły się na zatrudnieniu. Od czasu kryzysu w 2008 roku ponad 80 tysięcy pracowników straciło swoje stanowiska pracy, a ogólne zatrudnienie spadło do 340 tysięcy. Tani import, ceny dumpingowe oraz prawo spowodowały wzrost kosztów operacyjnych zakładów hutniczych w Europie, w tym liderów technologicznych spełniających najwyższe standardy środowiskowe oraz przyczyniły się do wzrostu ryzyka spirali zniżkowej. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy my, europejscy pracownicy przemysłowi powstali i wsparli nasze miejsca pracy oraz przemysł stalowy w Europie – podkreślają liderzy europejskich i polskich central związków zawodowych.
Przemysł stalowy jest kluczową częścią konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu, tworzącego szkielet europejskiej gospodarki.
image003