Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? wzięli udział w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w dniu 7 listopada 2016 r. w Katowicach. Posiedzenie TZB poprowadził wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, a  uczestniczyli w nim przedstawiciele strony pracodawców, w tym Pan Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i prezesi spółek węglowych, przedstawiciele instytucji i firm otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz liderzy organizacji związkowych. W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia PZZ ?KADRA?: Przewodniczący Dariusz Trzcionka, Bogusław Studencki i Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? oraz przedstawiciele organizacji członkowskich Porozumienia: Krzysztof Stanisławski z PGG, Andrzej Józefczyk i Mirosław Szczepaniak z KWK „Krupiński” i Piotr Palica z KWK „Makoszowy”.

Zespół Trójstronny przyjął stanowisko w kwestii obniżenia obciążeń publiczno-prawnych dla górnictwa. Obecnie górnictwo węgla kamiennego obciążone jest 34 podatkami i opłatami, a konieczność utrzymywania rezerw i funduszy zamraża na kontach setki milionów złotych. Proponowane zmiany to między innymi:

  • możliwość przeznaczania części opłaty eksploatacyjnej zakładów górniczych na rzecz funduszu ochrony środowiska na finansowanie zadań własnych związanych z ochroną środowiska
  • czasowe zawieszenie obowiązku tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgoda na przeznaczenie środków zgromadzonych na inwestycje
  • wyłączenie z opłat na PFRON
  • zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną
  • wyłączenie podatku od nieruchomości podziemnych wyrobisk

Zespół przyjął również stanowisko dotyczące problemów dotyczących kończących się terminów  obowiązywania koncesji wydobywczych, które są w posiadaniu Spółek węglowych.

Pan Henryk Paszcza – Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu omówił informację o sytuacji ekonomiczno ? finansowej górnictwa węgla kamiennego w okresie 9 miesięcy 2016r. ? do pobrania.

Na zakończenie posiedzenia minister G. Tobiszowski przedstawił nową propozycję w sprawie deputatów węglowych dla emerytów. Według tej propozycji ministerstwo pracuje nad jednorazowym wykupem przez Skarb Państwa prawa do deputatów.

GT