Spotkanie Komisji Młod…

W dniu 3 kwietnia 2017 ro…

To już VII turniej ten…

Dnia 1 kwietnia 2017r.  j…

Wybory Komisji Młodych…

W dniu 31 marca 2017 roku…

Zarząd Główny Forum Zw…

Forum Związków Zawodowych…

Zarząd Główny PZZ „KAD…

Dariusz Trzcionka – Przew…

Posiedzenie Sekcji bra…

W dniu 16 marca 2017 roku…

KOMISJA MŁODYCH - POSI…

Informujemy, że w dniu 31…

Zarząd MZZ „Kadra” Gór…

W dniu 13 marca w siedzib…

«
»
Facebook

Komisja Młodych

Czym jest KM w PZZ KADRA?

Komisja Młodych PZZ KADRA pełni funkcję opiniodawczo – doradczą dla organów PZZ KADRA, zrzesza członków do 40 roku życia, będących przedstawicielami wyznaczonymi przez związki zawodowe, będące członkami PZZ KADRA.
Komisja Młodych PZZ KADRA to grupa młodych ambitnych ludzi mających chęci do pracy związkowej i zdeterminowanych do działań mających wpływ na zmianę obecnej rzeczywistości.

Czym zajmuje się  Komisji Młodych PZZ KADRA?

 • współpracę z organami statutowymi Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.
 • promuje ruch związkowy wśród ludzi młodych,
 • opiniuje politykę społeczną i gospodarczą państwa skierowaną do ludzi młodych,
 • zajmuje się kwestiami dotyczącymi pracowników młodych zarówno na rynku pracy jak i w społeczeństwie,
 • opiniuje akty prawne, projekty ustaw, oraz inne dokumenty w zakresie polityki społeczno – gospodarczej państwa skierowanych do ludzi młodych oraz innych dokumentów przedłożonych Komisji do zaopiniowania przez organy statutowe PZZ KADRA,
 • promuje wśród młodych działaczy związkowych wiedzę z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, prawa pracy i prawa związkowego,
 • kształci młodych związkowców na liderów ruchu związkowego,
 • współpracuje na poziomie krajowym i międzynarodowa z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi młodych działaczy związkowych.
 • współpracuje z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, partiami politycznymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi w sprawach dotyczących problemów ludzi młodych.
Komisja Młodych PZZ KADRA po raz pierwszy spotkała się w dniu 13.03.2013 roku gdzie na Przewodniczącą Komisji wybrano jednomyślnie koleżankę  Wiolettę Janoszka, która jednocześnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Młodych ogólnopolskiej organizacji Forum Związków Zawodowych.

Członkowie Komisji Młodych PZZ „KADRA” poprzez swoją aktywność i działalność :

 • inicjują i zachęcają do inicjatyw sprzyjających tworzeniu nowych organizacji związkowych KADRA oraz zachęcają do wstępowania do związków zawodowych KADRA,
 • uczestniczą w spotkaniach związkowych, konferencjach, seminariach oraz na innych spotkaniach, na których dyskutuje się i porusza problemy młodych pracowników,
 • współpracują z innymi organizacjami związkowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Jeżeli należysz do związków zawodowych lub zamierzasz do nich przystąpić, jesteś zainteresowany współpracą z PZZ KADRA i jesteś w wieku do 40 lat skontaktuj się z nami:

Przewodnicząca Komisji Młodych PZZ „KADRA”  Wioletta Janoszka
Telefon: 608 415 361
e-mail: wjanoszka@op.pl

lub z naszym biurem:

PZZ „Kadra”
ul. Obroki 77
40 -833 Katowice
Polska
e-mail: kadra@kadra.org.pl
tel. 609 909 659, (32) 204 65 71
tel. +48 032 204 6571
fax. +48 032 250 6530