IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KADRA z KHW i PGG o sytuacji w Spółkach

W dniach 10 i 12 stycznia 2017r. odbyły się spotkania przedstawicieli związków zawodowych KADRA z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) dotyczące omówienia bieżącej sytuacji w Spółkach, w tym różnych wariantów planów dotyczących restrukturyzacji i łączenia przedsiębiorstw górniczych. Spotkania odbyły się z udziałem i pod przewodnictwem ? Krzysztofa Stefanka (ZZ KADRA KHW SA) i Krzysztofa Stanisławskiego (MZZ KADRA Górnictwo).

Przewodniczący organizacji zakładowych Kadra wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją na kopalniach mogącą skutkować zmniejszeniem się zdolności produkcyjnych.

Zachodzące procesy obniżania kosztów w Spółkach i na zakładach górniczych skutkujące również procesem zwalniania pracowników i ich przenoszeniem na urlopy górnicze, przejścia na emerytury górnicze, braki w polityce zatrudniania oraz degradacja istniejącego środowiska technicznego mogą spowodować spadek wydobycia. Spadek produkcji może nastąpić poniżej wartości zakładanych w planach produkcji na 2017 rok ? zauważył Krzysztof Stanisławski – przewodniczący Kadry w PGG Sp. z o.o.

W chwili obecnej związkowcom z Kadry brakuje dokładnych informacji o wynikach Spółek za cały 2016 rok. Biznesplan dla PGG Sp. z o.o. na 2017 rok przewidywał kontynuowanie procesu obniżania kosztów produkcji co grozi zaburzeniem zdolności do kontynuowania wydobycia na oczekiwanym w biznesplanie poziomie.

KADRA z KHW i PGG na zorganizowanych spotkaniach podobnie odnosiły się do jednego z planów mówiącego o ratowaniu Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Plan zakłada połączenie z PGG Sp. z o.o. W ocenie naszych kolegów za sprawy kapitałowe odpowiada właściciel i zarząd. Kadra na pewno będzie reagować, tak aby zabezpieczyć bezpośrednio interesy dotyczące pracowników górnictwa i naszych członków. KADRA z KHW i PGG na spotkaniach wyraziły pełną zgodę na podejmowanie wspólnych inicjatyw w obecnej sytuacji w branży.

KADRA uznała również, że obecnie potrzebna jest jedność w działaniach związków zawodowych.