Stanowisko Prezydium F…

Prezydium Forum Związków …

Praca biura zawieszona…

Do dnia 17 kwietnia 2020 …

Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

«
»
Facebook

Porozumienie paryskie szansą zrównoważonego rozwoju

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zorganizowały w dniach 8-11 lipca 2018r. konferencję Porozumienie paryskie szansą zrównoważonego rozwoju w Tucznie (woj. Zachodniopomorskie). Konferencję otwarł w imieniu central związków zawodowych – przewodniczący Kazimierz Grajcarek, a w imieniu stowarzyszenia – prof. Jan Szyszko. W konferencji wzięli udział: wiceminister środowiska – Pan Sławomir Mazurek, wiceminister energii – Pan Grzegorz Tobiszowski, J.E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek, Pan Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice, Pan Krzysztof Hara – Burmistrz Tuczna, Pan Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej oraz przedstawiciele środowisk polskiej gospodarki, nauki i związków zawodowych.

W konferencji uczestniczyli Pan Marek Gacka – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i Grzegorz Trefon.

Konferencja otwarła debatę na zagadnieniami i problemami związanymi z polityką klimatyczną, która ma być przedmiotem tegorocznej konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach, w tym odnośnie spraw dotyczących przemysłu i energetyki. Z tego powodu dyskutowano nad polskim punktem widzenia w sprawach odnoszących się do polityki klimatycznej. W czasie konferencji prof. Jan Szyszko opisał prace polskiej delegacji w czasie ostatnich szczytów klimatycznych począwszy od COP21 w Paryżu do COP24 w Katowicach. Biskup Stanisław Stefanek poruszył zagadnienia ekologicznych problemów świata w świetle encykliki Laudato Si. Pan Paweł Sałek odniósł się do spraw polityki klimatycznej UE, a dr Grzegorz Chocian dokonał oceny ram polityki klimatycznej UE i procedur strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pan Przewodniczący Kazimierz Grajcarek zwrócił uwagę na skutki polityki klimatycznej, opisał również wieloletnie działania central związkowych w kontekście polityki klimatycznej i jej oddziaływanie na pracowników i górnictwo.

Pan Herbert Gabryś moderował dyskusją między ekspertami oraz wygłosił referat dotyczący kondycji polskiej elektroenergetyki zawodowej w kontekście polityki klimatycznej. Pan Prezes Henryk Kaliś (FOEEiG) przedstawił prezentację z oceną tego jak poważnie polityka klimatyczna wpływa na przemysł energochłonny w Polsce. W czasie konferencji prof. Piotr Długosz opisał zasoby geotermalne Polski, inwestycje w tym sektorze i porównał je do doświadczeń francuskich. Z kolei Pan prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki wygłosił referat o możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy.

W drugim dniu konferencji prof. Janusz Olejnik zaprezentował ostatnie wyniki badań naukowych w czasie wizyty studyjnej w stacji badawczej usytuowanej w lesie w Tucznie. Badania i wnioski odnosiły się do roli lasów w absorbcji dwutlenku węgla w Polsce i na świecie. Prof. Olejnik podkreślił również, że ekstremalne zjawiska pogodowe będą coraz częstsze, a nawet bardziej intensywne w przyszłości. Bazując na pomiarach i doświadczeniach naukowych w 5 stacjach ekosystemowych w Polsce zauważył, że na 1 hektar lasu w czasie 1 roku wychwytuje się 15 ton CO2 z atmosfery.

W czasie konferencji Grzegorz Trefon, w imieniu PZZ „KADRA” przedstawił prezentację Górnictwo 2050 z perspektywy związków zawodowych. Prezentacja podnosiła znaczenie wyzwań i wpływu zmian klimatu oraz odpowiedzi związków zawodowych na powstające straty i szkody jakie one wywołują. Ponadto ekspert podkreślił znaczenie górnictwa dla polskiej gospodarki w latach 1920-2017 i zaprezentował powody dlaczego górnictwo jest ważne dla Polski oraz jakich zmian modernizacyjnych oczekują związki zawodowe. Ekspert opisał również koncepcję i znaczenie tzw. Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition) dla związków zawodowych, która staje się obecnie kluczowym wymaganiem dla przemysłu górniczego i polskiej gospodarki. Prezentacja pokazała również rekomendacje PZZ „KADRA” dla regionów górniczych.

Konferencja zakończyła się prezentacją Pana Grzegorza Tobiszowskiego – wiceministra energii, pt.  Wyzwania sektora górniczego w Polsce w kontekście COP24 oraz dyskusją odnosząca się do wniosków końcowych z Konferencji. Zebrani eksperci i przedstawiciele wielu polskich środowisk ustalili wolę do kontynuowania wspólnych wysiłków wspierających prezentację Polskich doświadczeń w Katowicach w tym roku.

List Ministra Środowiska – do pobrania

Informacja Wiceministra Środowiska – link

Informacja Ministerstwa Energii – link

Grzegorz Trefon

Galeria Zdjęć z konferencji:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.