Tarcza Antykryzysowa -…

Forum Związków Zawodo…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że został pr…

Praca biura zawieszona…

Informujemy, że została z…

Uwagi do Europejski Zi…

Porozumienie Związków Zaw…

Województwo Śląskie ma…

W konferencji pt. W kieru…

Konferencja klimatyczn…

W dniach od 2 do 13 grudn…

«
»
Facebook

Sprawiedliwa transformacja i zmiany klimatyczne – konferencja w Brukseli

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) zorganizowała konferencję w dniu 15 maja 2018r. w Brukseli, która skupiła się na przykładach, jak związki zawodowe radzą sobie z transformacją i walką ze zmianami klimatu w Europie. Konferencję otwarła Monserrat Mir Roca – sekretarz konfederacji, natomiast podsumowanie i wnioski z debaty przedstawił Benjamin Denis. W konferencji uczestniczył Grzegorz Trefon (FZZ / KADRA).

W dyskusji podczas konferencji wypowiadali się przedstawiciele europejskich związków zawodowych – Monserrat Mir Roca i Benjamin Denis z ETUC, Giuseppe D’Ercole z włoskiej centrali CISL, Luc Triangle – sekretarz generalny industriAll Europe, Leila Kurki z STTK z Finlandii, Samantha Smith z Just Transition Centre, Jan Willem Goudriaan – sekretarz generalny EPSU, Isabel Cano Aguilar – grupa pracowników w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Mirto Bassoli (CGIL), Veronique Tihrifays (RISE-CSC) i Grzegorz Trefon (KADRA). W konferencji głos zajmowali również przedstawiciele: pracodawców i przedsiębiorców – Joel Meggelaars (Wind Europe), Andrea Di Stefano (Novamont), Kristian Ruby (EURELECTRIC); przedstawiciele organizacji ekologicznych – Wendel Trio (CAN Europe); Stelina Chatzichristou z Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP); politycy – Florent Marcellesi (Greens/EFA), Edouard Martin (S&D); oraz Sami Audoura (Europejskie Centrum Strategii Politycznej).

Monserrat Mir Roca (ETUC) zauważyła, że działania na rzecz klimatu doprowadzą do głębokiej przebudowy gospodarki i rynku pracy – zarówno z dobrymi, jak i potencjalnie szkodliwymi konsekwencjami. Zmiany te muszą być zarządzane w sposób zapewniający społecznie sprawiedliwą transformację.

Luc Triangle (industriAll) podkreślił m.in. korzyści i wyzwania jakie niesie za sobą transformacja dla sektorów energochłonnych oraz dla pracowników europejskiego przemysłu. W czasie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na liczne sygnały problemów górniczych związków z Polski i Bułgarii w kontekście odchodzenia od paliw kopalnych w UE. Akcentował też, że w wielu regionach górniczych np. w Bułgarii nie było i nie ma przygotowanych planów odpowiadających na przygotowywane zmiany. Jan Willem Goudriaan (EPSU) podkreślił znaczenie problemów, potrzeb i słusznych postulatów sygnalizowanych przez pracowników europejskiego sektora energetycznego.

Sami Audoura z Think Tanku Komisji Europejskiej zaważył, że trzeba więcej uwagi zwracać na cele środowiskowe, pomiary poziomów emisji lecz nie można się tylko do nich ograniczać. W odpowiedzi na pytanie czy sprawiedliwa transformacja w społeczeństwie niskoemisyjnym jest priorytetem UE, odpowiedział, że „redystrybucja jest konieczna”. Jak chodzi o sprawy socjalne, to bez nich transformacja nie zajdzie, trzeba angażować obywateli, wszystkich obywateli. Trzeba pamiętać o wymiarze socjalnym – to jest cel i fundament UE.

W ramach realizowanego projektu Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) opublikowała nowy przewodnik określający, w jaki sposób związki zawodowe, organizacje pozarządowe i rządy mogą lepiej współpracować, aby przyspieszyć działania na rzecz klimatu i zapewnić „sprawiedliwą transformację”.

Najważniejsze zalecenia podsumowujące projekt i konferencję skupiły się na:

  • promowanie dywersyfikacji gospodarczej w regionach i branżach najbardziej dotkniętych przez transformację
  • negocjowaniu porozumień na poziomie sektorowym i na poziomie firm, aby odwzorować przyszłą ewolucję zapotrzebowania na umiejętności i stworzyć sektorowe rady ds. umiejętności
  • nawiązanie dialogu ze wszystkimi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i władzami regionalnymi w celu określenia społecznych skutków polityki klimatycznej i zarządzania nimi
  • promowanie ustanawiania odpowiednich systemów ochrony socjalnej
  • związki zawodowe i pracownicy powinni oceniać również ryzyko związane z „osieroconymi aktywami”

Raport do pobrania EN:

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/20180511-cop21_guide_etuc_2018-web.pdf

Zdjęcia z konferencji:

https://www.flickr.com/photos/etuc-ces/41406239194/in/album-72157695114573501/

Informacja: Grzegorz Trefon