IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Umowa przedwstępna – dot. KWK Brzeszcze

Pierwsze porozumienie zawarły zarządy Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której należały dotąd Brzeszcze oraz spółki zależnej Taurona RSG. Ta druga spółka w najbliższym czasie zmieni nazwę na Nowe Brzeszcze Grupa Tauron. Drugie porozumienie podpisały strona społeczna kopalni Brzeszcze oraz zarząd spółki celowej Taurona. Świadkiem zawarcia obu umów był minister skarbu Andrzej Czerwiński.

W dniu 15.10.2015 r. zespół negocjacyjny wypracował tekst porozumienia przedwstępnego, który został parafowany przez wszystkie Związku Zawodowe Kopalni „Brzeszcze”. W dniu 16.10.2015 r. ZZ KADRA KWK „Brzeszcze” poinformował załogę na piśmie, że będzie przechodzić do nowego pracodawcy na bazie art. 231 co oznacza, że przez rok od przejścia, aż do czasu wynegocjowania nowego układu zbiorowego pracy, ich warunki wynagradzania i zatrudnienia pozostaną bez zmian. W tym czasie jednak strona społeczna zobowiązana jest wypracować układ zbiorowy pracy, który powinien być tożsamy z obowiązującymi zapisami układu zbiorowego obowiązującego w Tauron Wydobycie.

Następnie W dniu 19.10.2015 r. Zarządy Spółek SRK S.A. oraz Tauron podpisały Katowicach przedwstępną umowę (czytaj tutaj) i porozumienie ze Związkami Zawodowymi. Proces przekazywania Kopalni Brzeszcze ma skończyć się najpóźniej do końca roku a przy bardzo sprzyjających warunkach w pierwszej dekadzie grudnia.

Umowa ze stroną społeczną kopalni podpisana przez reprezentantów dziewięciu związków zawodowych ustala warunki przejścia załogi kopalni do nowego pracodawcy oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia.

Dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.

Skuteczna restrukturyzacja sektora górniczego i zintegrowanie go na zdrowych, biznesowych zasadach z branżą wytwarzania energii to kierunek zmian, które zapewnią stabilność dostaw i cen energii elektrycznej na kilka następnych dekad. Plan dla górnictwa zakłada też zwiększenie popytu na węgiel ze strony sektora chemicznego, przez wdrażanie do przemysłowego użycia technologii przetwarzania go na wodór i metanol. Zbudowaliśmy fundamenty dla przywrócenia sektorowi górniczemu trwałej rentowności i konkurencyjności – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Źródło: A.Zych, nettg, Zdjęcie: Bartłomiej Szopa – portal nettg